Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Bogense-Nørre Sandager

Sognepræst til Bogense-Nørre Sandager 

Stillingen som sognepræst i Bogense-Nørre Sandager pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. november 2019.

 Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). 

Derudover ydes et tillæg på kr. 32.800,00. 

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. 

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse 

KMFYN-ANSOEGNING@KM.DK. 

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00. 

Opslået: 06.08.19 
Udløber: 26.08.19

 

---

Vor nuværende sognepræst gennem ti år har valgt at søge nye udfordringer. Vi søger derfor pr. 1.november 2019 en engageret sognepræst, som i samarbejde med menighedsrådene vil være med til at videreudvikle kirkelivet. 

Vi kan tilbyde: Menigheder som bakker op om den lokale sognepræst. Samarbejdsorienterende og velfungerende menighedsråd. En præstekollega fra det nærliggende pastorat i en 40 procents stilling. En by med gode handelsmuligheder, rigt foreningsliv samt et bredt udbud af klubber samt idrætsfaciliteter. Et inspirerende kollegafællesskab med de ansatte i begge kirker. En velfungerende fuldt udbygget og moderne skole. Gode daginstitutioner og gode busforbindelser til Nordfyns gymnasium. Ikke mindst en fantastisk natur på Nordfyn med mange aktivitets muligheder. Og kun en halv times kørsel til Odense. 

Vi ønsker at få en teolog, som sikrer at evangeliet forkyndes på en inspirerende og forståelig facon. At vores kirker er åbne, inkluderende og udadvendte. At vores kirker er samlingspunkter for mange aktiviteter. At gudstjenesterne er det centrale, hvor tradition og fornyelse gerne må gå hånd i hånd. Det betyder, at du kan formidle det kirkelige budskab på en nutidig facon. Du er i stand til at sætte rammer for de kirkelige handlinger. 
Du har en naturlig interesse for det folkelige liv i lokalområdet. 
Du er nærværende, men kan også udfordre rammerne 

Vi forventer: at du som person ser værdierne i vores lokalsamfund. Vi tror på, at du er en lyttende person, som kan tale med alle, hvad enten det er i Nr. Sandager eller i Bogense. Du har et vindende væsen med en positiv tilgang til embedets mangeartede opgaver herunder undervisning af konfirmand - og minikonfirmandhold. 

Begge kirker ligger meget smukt. Bogense med udsigt over havet, Nr. Sandager i den smukke natur ved Sandagergård. 
Præsteboligen er beliggende midt i Bogense by og nabo til sognegården Teglgaarden, hvor præstens kontor og mødefaciliteter er. 

Henvendelse vedr. stillingen kan rettes til Bogense kirke: Menighedsrådsformand Kjeld Bruun tlf. 22 37 43 24 eller Næstformand Birgit Folden tlf. 24 27 64 86 

Nr. Sandager kirke: Menighedsrådsformand Bent Jakobsen tlf. 20 31 76 20 
Du er også velkomment til at rette henvendelse til: Provst Keld B. Hansen tlf. 23 47 41 44 

Endvidere henvises til nedenstående link til Fyens stifts hjemmeside, hvor du kan finde information om at være præst i Fyens Stift: 
https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift