Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Fraugde-Allerup-Davinde Pastorat 2022. Overenskomstansat

Fraugde-Allerup-Davinde Pastorat i Fyens Stift

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Fraugde-Allerup-Davinde Pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. april 2022.

Beskæftigelsesgraden er på 65%

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes en til kvoten svarende del af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Du kan også læse mere her

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse kmfyn-ansoegning@km.dk

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Opslået: 11.01.2022

Udløber: 31.01.2022

Embedsbeskrivelse

Pastoratet består af Fraugde, Allerup og Davinde sogne og er beliggende i den sydøstlige del af Odense Kommune og er en del af Hjallese provsti.

Fraugde er et attraktivt sted at bosætte sig og i konstant byudvikling. Allerup og Davinde sogne er landsogne, med særdeles god kontakt til lokalbefolkningen. Pastoratet ligger tæt ved motorvej, nyt OUH, SDU samt Odense by med dens mange muligheder, samt naturområder i Odense SØ

Der er dagligvarebutik i Fraugde, og der forefindes lægehus mm.

Der er knyttet embedsbolig til den ledige stilling. Allerup præstebolig er på 244 m2

Den består af 2 kontorer/møderum, 3 stuer, køkken/alrum, værelse i stueetage samt 4 værelser på 1. sal.

Der er to badeværelser samt vaskekælder.

Vi kan byde velkommen til tre sogne, med velfungerende kirkeliv, engagerede og dygtige medarbejdere samt tre engagerede menighedsråd, der rummer og favner de tre sognes forskelligheder samtidig med at vi har lysten og viljen til samarbejde. Vi har et godt og mangeårigt samarbejde om bl.a. fælles aktiviteter, sogneudflugt mv.

Der vil i forbindelse med embedsbesættelsen blive etableret et udvidet præstesamarbejde mellem Fraugde-Allerup-Davinde pastorats præster og Tornbjerg sogns præster.

Kontakt evt. provst eller biskop for yderligere oplysninger herom.

Vi sætter pris på en præst, der med udgangspunkt i den grundtvigske tradition kan formidle Teologisk velfunderet kristendom og tro på en nærværende og vedkommende måde.

Vi ønsker en præst, der vil indgå i et godt samarbejde med kollegapræsten i pastoratet og de to præster i Tornbjerg, samt menighedsrådene

Vi tilbyder et velfungerende pastorat med: såvel by som land og de muligheder det giver for vekselvirkning.

  • Engagerede menighedsråd, der er åbne og har vilje til nytænkning
  • Dygtig og fleksibel medarbejderstab
  • Gode skoler og fleksible børnepasningsmuligheder
  • Vi har et flot kirkeblad, hjemmeside og en særdeles aktiv Facebookside
  • Børnerige sogne, der gerne tager del i kirkelige aktiviteter, der henvender sig til børnefamilier: Børnegudstjeneste, luciaoptog og babysalmesang, minikonfirmander og børneklub.
  • Et pastorat i udvikling, hvor der er en god blanding af tradition og mulighed for som præster at sætte præg på udviklingen

Vi glæder os til at kunne byde vores nye præst velkommen og til at nyde godt af det du kan give til stedet og kirkelivet.

Har du lyst til a blive en del af livet og kirkelivet her hos os, så viser vi gerne både bolig og kirker frem.

Kontakt:

Formand Fraugde menighedsråd: Thyge Torjusen, tlf.: 29280775

Kirkeværge: Hans Edvard Bjærre, tlf.: 30665241

Formand Allerup menighedsråd: Erik Toftegaard, tlf.: 23647093

Formand Davinde menighedsråd: Ole Thestrup Hansen, tlf.: 65972492

For yderligere oplysninger henvises til den fælles hjemmeside for pastoratet:

www.fraugdeallerupdavinde.dk