Fortsæt til hovedindholdet
Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Gudbjerg-Gudme-Brudager Pastorat i Fyens stift 2024

Gudbjerg-Gudme-Brudager Pastorat i Fyens stift

Stillingen som sognepræst i Gudbjerg-Gudme-Brudager pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. maj 2024

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Du kan læse mere her: https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse kmfyn-ansoegning@km.dk

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Opslået: 06.02.2024

Udløber: 26.02.2024

Embedsbeskrivelse

Har du lyst til at flytte til fynsk landsby-idyl og blive en del af tre landsbysogne med et aktivt menighedsråd? 

Så læs endelig videre og lad dig inspirere. 

Dit kommende pastorat består af tre sogne med et samlet menighedsråd. Vores vision kan læses på hjemmesiden.                              

Vi ønsker en præst der med et solidt teologisk grundlag kan formidle evangeliet. Vi holder meget af prædikener, som fortolker dagens tekst på en måde, der giver os refleksioner i forhold til vores moderne samtid. Vi har nogle gode traditioner, som vi gerne vil værne om, men vi er samtidig parate til fornyelse og videreudvikling af det kirkelige arbejde og de kirkelige aktiviteter.

Det er vigtigt for os, at du forstår at favne bredt, sætter kontakten med mennesker højt og ønsker at være en aktiv del af lokalmiljøet. 

Har du erfaring, er det godt og har du ikke, så hjælper vi dig.                                                    

Der er et tæt samarbejde med to af vores nabo pastorater, hvor præsterne afløser hinanden og har et kollegialt fællesskab og et sparringsrum. Samarbejdet betyder bl.a. ekstra prædiken-fri weekender.

Menighedsrådet sætter stor pris på et givtigt samarbejde med præsten. Vi har en overskuelig møderække og værdsætter hinandens meninger og selskab. Vi er alle erhvervsaktive mennesker, der er åbne for fornyelse samtidig med at vi bevarer de traditioner, der er solidt forankret i vores sogne.

Gudbjerg, Gudme og Brudager Kirker er tre flotte middelalderkirker, der står smukt i det sydfynske landskab tæt på naturen. Alle tre kirker og kirkegårde er meget velholdte og fremstår særdeles smukke. Der er 3-4 km mellem de tre landsbyer. 

Præsteboligen, som ligger ved Gudbjerg Kirke, er på 284 m2 fordelt på 2 plan og indeholder i den private del stort køkken, bryggers, kontor, 2 stuer og badeværelse. På 1.salen er der 6 værelser og badeværelse. Varmekilden er jordvarme. Derudover er der kælder og dobbelt garage samt mødelokale og kontor med separat indgang. Til præstegården hører en stor parklignende have, som passes af graveren.

Ved Gudme Kirke ligger Sognegården, som indeholder konfirmandstue, menighedssal, konferencelokale og kirkekontor. Her holdes møder, foredrag og andet. Flere af vores aktiviteter foregår i Sognegården, ligesom den lejes ud efter kirkelige handlinger.

De 3 kirkers personale har et godt og aktivt samarbejde, og er et fint mix af både erfaring og fornyelse.  Samarbejdet med præsten og menighedsrådet er en naturlig del af kulturen, hvor vi hjælper hinanden.

Vi mødes i sognene til mange aktiviteter, hvor forskellige personer har ansvaret for samværet.

Der kan nævnes morgensang, dagplejemusik, Café Kaffetid, nørkleklub, litteraturkreds og musikarrangementer i kirken. Vi har desuden et godt samarbejde med nabosognene omkring friluftsgudstjeneste, cykel/vandreture og koncerter.

Vi har Fyns største præsteskov, tre landsbyer med mange aktiviteter, Gudme Sø med rekreativt område, og ikke langt herfra ligger Lundeborg strand og havn. Vi har et godt samarbejde med de lokale skoler og et aktivt foreningsliv, hvor GOG-håndbold nok er det mest kendte.

Stokkebækskolen har en afdeling for indskolingen i Gudbjerg og for mellemtrinnet og overbygningen i Gudme. Der findes både vuggestuer og børnehaver samt gode dagplejere i landsbyerne. I Gudbjerg ligger også et plejecenter med 20+ beboere.

Der er gode lokale indkøbsmuligheder og ikke langt til byen Svendborg, som er kendt for et rigt kultur- og musikliv. Nyborg og Odense er også nemme at komme til.

Kan du se dig selv hos os?                                                                                                                  

Kontakt os endelig for nærmere information og eventuel rundvisning.

Henvendelse sker til:                                                                     

Formand Søs Brinkmann, mail: ggb.mr.sb@gmail.com eller telefon 2020 5421 efter kl. 14 og provst i Svendborg Provsti Bente Holdgaard, mail: benho@km.dk eller telefon 4048 8751

Vi anbefaler, at du orienterer dig på pastoratets hjemmeside www.ggbkirker.dk

Vi tager referencer efter aftale med dig.