Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Gudme-Brudager-Gudbjerg

Sognepræst til Gudme-Brudager-Gudbjerg

Stillingen som sognepræst i Gudme-Brudager-Gudbjerg pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 01.01.2020. 

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). 

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. 

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse KMFYN-ANSOEGNING@KM.DK. 

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00. 

Opslået: 08.10.2019 
Udløber: 28.10.2019

Embedsbeskrivelse

Velkommen til Gudbjerg, Gudme og Brudager kirker, 3 flotte middelalderkirker i det smukke sydfynske landskab, tæt på naturen. Vi har Gudme sø med rekreativt område, Fyens største præsteskov, 3 idylliske landsbyer og ikke langt fra Lundeborg strand og havn. Vi har et godt samarbejde med de lokale skoler og et aktivt foreningsliv. Her er gode lokale indkøbsmuligheder og ikke langt til Svendborg, Nyborg og Odense. 

Præsteboligen, som ligger ved Gudbjerg Kirke, er nyrestaureret - varmekilde er jordvarme. Boligen er på 284m2 fordelt på 2 plan, der ud over kælder og dobbeltgarage samt mødelokale og kontor med separat indgang. Til præstegården hører en stor have som passes af graveren. 

Ved Gudme Kirke ligger Sognehuset, som bl.a. bliver brugt til konfirmandundervisning, foredrag og møder. I den tidligere præstegård er der indrettet kirkekontor og konferencerum. En større brugervenlig istandsættelse er i gang. 

Alle 3 kirker og kirkegårde er meget velholdte og fremstår særdeles smukke. Der er 3-4 km mellem de 3 landsbyer. 

Pastoratet består af 3 selvstændige sogne med to menighedsråd Gudbjerg og Gudme-Brudager. Fremadrettet arbejdes der på at de to menighedsråd bliver til et. 

Menighedsrådene ønsker en præst med et moderne grundtvigsk kirkesyn, som med et solidt teologisk grundlag kan formidle evangeliet i vores moderne samfund, og som vil være med til såvel at bevare traditionerne i de 3 kirker, samt bidrage til at udvikle det kirkelige arbejde. En præst der forstår at favne bredt, som ønsker at være en aktiv del af lokalmiljøet, og som kan holde en god balance mellem tradition og fornyelse. 

De 3 kirkers personale har et særdeles godt og aktivt samarbejde, et samarbejde præsten også er en helt naturlig del af. At hjælpe hinanden sætter vi meget højt. 

Vi mødes i sognene til mange aktiviteter, hvor forskellige personer har ansvaret for samværet. Der kan nævnes morgensang, sang og musik for de helt små, børnekor, Café Kaffetid, nørkleklub, kirkekor, litteraturkreds, syning af nyt altertæppe og musikarrangementer. 

Vi har et godt samarbejde mellem nabokirkerne omkring friluftsgudstjeneste og koncerter. 

Vi håber, at du kan se dig selv i et sådant samarbejde og har fået lyst til at kontakte os for at høre nærmere. 

Henvendelse til formand for Gudbjerg menighedsråd Else Marie Lund Nielsen 
Tlf.: 29 84 03 04 Mail: else.marie.lund.nielsen@gmail.com 

Endvidere henvises der til hjemmesiden: www.ggb.kirker.dk 

På nedenstående link til Fyens stifts hjemmeside kan du finde information om at være præst i Fyens Stift: https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift