Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Herrested-Refsvindinge-Kullerup

Herrested-Refsvindinge-Kullerup Pastorat i Fyens stift 

Stillingen som sognepræst i Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2019. 

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). 

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. 

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse KMFYN-ANSOEGNING@KM.DK. 

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00. 

Opslået: 07.05.2019 
Udløber: 27.05.2019

---

EMBEDSBESKRIVELSE 

Herrested- Refsvindinge-Kullerup Pastorat 
Sogne: 
Herrested, indbyggere 1.054, medlemmer Folkekirken 947 
Refsvindinge, indbyggere 945, medlemmer Folkekirken 818 
Kullerup, indbyggere 305, medlemmer Folkekirken 267.


Kirker: 
Herrested, siddepladser 180, orgel med 10 stemmer 
Refsvindinge, siddepladser 150, orgel P. G. Andersen med 6 stemmer 
Kullerup, siddepladser 100, orgel med 6 stemmer 
Alle 3 kirker er opført i 1100-tallet og fremstår smukt velholdte. 
Kirkegårdene er beliggende ved kirkerne. 

Kirkegang: 
Der er rimelig kirkegang ved alle kirker, især ved højmesse. Ved højtider og markering af livets store begivenheder er der stor kirkegang. 
Menighedsråd: 
Herrested menighedsråd har 6 medlemmer. Refsvindinge menighedsråd har 5 medlemmer. 
Kullerup menighedsråd har 5 medlemmer. 
Menighedsrådene afholder 5 – 8 møder årligt. 

Arbejdsforhold: 
Ingen af sognene har speciel kirkelig retning, men er kendetegnet ved trofasthed over for den Luthersk/evangeliske kirke. 
Sognene er kendt for godt sammenhold, hvilket giver sig udtryk for stor deltagelse i frivilligt arbejde. Således har alle 3 sogne velfungerende forsamlingshuse samt et godt foreningsliv, herunder landsbyråd. 
Der er ikke tilknyttet kordegn/sekretær til sognene. 
Da pastoratet er nyoprettet er ansattes funktioner i de enkelte kirker endnu ikke fastlagt. 
Der er kirkekor ved Herrested kirke med organist som leder. 

Boligforhold: 
Smuk og bevaringsværdig præstebolig fra 1925 på 260 m2 (8 værelser) beliggende Odensevej 59, 5853 Ørbæk – 100 m fra Herrested kirke. 
Konfirmandstue med køkken sammenbygget med præstebolig. 

Have: 
Stor lukket have, der passes af graver. 

Afstande: 
En kommuneskole samt 2 friskoler indenfor en radius af 6 km. 
Tre gymnasier indenfor en radius af 15 km. 
Vuggestue og børnehave i Herrested. 
Dagligbrugs i Herrested. 

Pastoratet søger en præst, der: 
- kan indgå i et godt og tillidsfuldt fællesskab med sognenes beboere 
- befinder sig godt med den traditionelle gudstjeneste uden at fornyelse er udelukket 
- er god til at samarbejde med menighedsråd og personale 


Pastoratet tilbyder: 
- tre aktive sogne med menighedsråd der støtter op om sognepræsten 
- et pastorat i skøn natur midt imellem Nyborg, Svendborg og Odense 


Yderligere oplysninger: 
Ansøgere er velkomne til at kontakte formændene for yderligere oplysninger eller aftale om besøg i kirkerne. 

Herrested: Formand Kirsten Bjern Hebjørn, Skovparken 25 5853 Ørbæk. Tlf. 2532 2862 
Refsvindinge: Formand Bjarne Ivan Hansen, Stationsvænget 40, 5853 Ørbæk. Tlf. 2126 0726 
Kullerup: Formand Erik Willadsen, Juulskovvej 12, 5853 Ørbæk. Tlf. 5070 1013 

Endvidere henvises til nedenstående link til Fyens stifts hjemmeside, hvor du kan finde information om at være præst i Fyens Stift: 
https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift