Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Herringe-Gestelev Pastorat 2020

Herringe-Gestelev Pastorat

Stillingen som sognepræst i Herringe-Gestelev i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2020.

Der er bistandsforpligtelse på 40% til provsten i Midtfyns Provsti, provsten er sognepræst i Sdr. Nærå Pastorat 

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). 

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. 

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Du kan også læse mere her: https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse KMFYN-ANSOEGNING@KM.DK. 

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00. 

Opslået: 19.05.2020 
Udløber: 08.06.2020

Embedsbeskrivelse

Om menighederne i Herringe-Gestelev og Sdr. Nærå 
Embedsbeskrivelse vedrørende stilling som sognepræst i Herringe-Gestelev-Sdr. Nærå sogne. 

I Herringe-Gestelev og Sdr Nærå sogne har vi brug for en ny sognepræst. Vi opfordrer dig til at søge, hvis du: 
- Er teologisk velfunderet 
- Gerne vil være en aktiv part i vore lokalsamfund 
- Favner bredt og ønsker samarbejde med både gamle og unge 
- Er levende og nærværende i dit virke 
- Har nye ideer, du ønsker at udfolde, men samtidig fastholder de gode traditioner 
- Har overskud til mennesker med særlige behov 
 

Vi tilbyder alt det en bypræst kan savne, kombineret med det bedste fra kirken på landet – og lad os starte med landsbyerne Herringe –Gestelev, hvor du vil opleve: 
- Sammenhæng mellem hverdagsliv og kirke. Det er to meget levende og velfungerende lokalsamfund med tradition for godt samarbejde med kirken. 
- Et godt og velfungerende menighedsråd, der ikke lider af interne konflikter, og som er gode til at bakke op om præstens initiativer og de praktiske opgaver forbundet hermed. 
- To smukke kirker fra o. 1100-tallet. 
- Tradition for anderledes gudstjenester og mange forskellige musiktraditioner til gudstjenesterne. Musik og kirkeliv i forening prioriteres højt. 
- Stor frihed til at arbejde med det, du som præst brænder for. 
- Lokal lillefriskole. 
- I Espe, nabosognet, er der en lille kommuneskole. 
- I Ringe, som er 5 km. væk, er der større skoler, gode indkøbsmuligheder og et rigt kulturliv med sportstilbud, fritidscenter, musikoplevelser, biograf drevet af frivillige og meget mere. Ringe og Espe kan desuden nås via natur/cykelsti. 
- En god, ny istandsat, moderne og rummelig præstegård med en stor tilliggende have i udkanten af Herringe. 
- Gode pendlermuligheder til Odense og Svendborg, med tog fra både Rudme Station og Ringe Station eller bil (motorvej) 

Herringe Sogn består af to mindre landsbyer Herringe og Rudme, som er delvist sammenvoksede. Her er ingen butikker, men flere mindre erhverv i området. 

Befolkningen er en sund blanding af personer med gammel tilknytning til området og tilflyttere – mange med børn. 

Rudme Friskole er en af landets ældste friskoler, og således solidt forankret i det lokale samfund. Til skolen er knyttet vuggestue og børnehave, og tæller p.t. ca. 65 børn. Skolen har undervisning til og med 9. klasse. Skolens gymnastiksal fungerer tillige som forsamlingshus, med foredrag, gymnastik og yoga i vinterhalvåret. I de senere år har skolen lagt lokaler til en sommerhøjskole – ”Rudmedage” og senest til et ”Mørkeprojekt” i samme regi. 
I Rudme findes også kulturhuset ”Foderstoffen” med mangesidige aktiviteter – primært koncerter med de bedste orkestre i Danmark indenfor især rytmisk musik, men også fællesspisning og udlejning til fester.

Herudover er der i Herringe og Rudme en lang tradition for mange andre kulturelle tiltag. 

En del af sognets beboere er tilknyttet de grundtvigske Fri- og Valgmenigheder i Ryslinge, men tager også gerne del i Herringes kirkeliv.

Gestelev by ligger 5 kilometer fra Herringe og blot 2,5 km fra Ringe, og er i sin kerne en meget velbevaret og idyllisk landsby, hvor mange af gårdene er forblevet i byen. Byen har heller ingen butikker, men flere mindre erhverv i området. Et forsamlingshus tæt ved kirken benyttes flittigt. Befolkningen er ligeledes en blanding af tilflyttere og personer med gammel tilknytning.

I nordvest ligger Nordskovens Friskole som optager børn med særlige behov. Børnene og deres familier er ikke lokalt forankret, men benytter gerne kirken til Lucia-optog og julegudstjeneste. 

Der bor 776 tilsammen i pastoratet og 635 heraf er medlemmer af folkekirken. 

For yderligere oplysninger kan du kontakte menighedsrådsformand: Stig Kjeldberg: tlf.: 22 64 37 55; mail: stig725@gmail.com 
 

Sdr. Nærå sogn (ca. 20 minutters kørsel fra Herringe) 
Sdr. Nærå sogn ligger i den nordlige ende af provstiet, grænsende til Odense kommune, tæt på motorvejsafkørsel og station. Det er et sogn i vækst med mange nye borgere og nye bebyggelser og ligger naturskønt ved et retableret grusgravsområde, Tarup/Davinde. 

Der er god aktivitet i sognet og god og velvillig opbakning både til gudstjenester og til arrangementer og godt samarbejde mellem menighedsråd, personale og præst.

Af arrangementer kan nævnes sogneaftner, sommermøde, friluftsgudstjenester, fyraftenssang, koncerter, dåbsjubilæum 4-5 år efter dåben, juleafslutning for skolens indskoling og udskoling, sogneudflugt, kirkecykeltur. Der er et aktivitetsudvalg, som laver kirkeblad og planlægger aktiviteter. Menighedsrådet er positivet indstillet over for nye tiltag. 
Se nærmere på kirkens hjemmeside, www.snkirke.dk og kirkens FB side.

Bistandsforpligtelsen omfatter også medvirken ved konfirmander, hvor der er 1-2 hold. Minikonfirmander varetages i samarbejde med præsten i Årslev. Skolen er en 3-sporet centralskole for området, velvilligt indstillet over for kirken. Der er valgmenighed og friskole i sognet. Bibliotek, rigt foreningsliv. Flere dagligvarebutikker.

Der er et godt samarbejde med nabopræsterne. I det hele taget et godt kollegialt fællesskab i provstiet med fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag og et årligt konfirmandrollespil ”Luthers Nøgle”. Provstiet er inddelt i 3 afløsergrupper, hvor man indbyrdes planlægger og aftaler afløsning for hinanden ved ferie og fridage. 

Sønder Nærå kirke er en smuk, velholdt kirke fra o. 1100, renoveret i 2001-02, med ca. 225 pladser. Kalkmalerier fra slutningen af 1100 tallet og 1400 tallet. Der bor 2850 i sognet, 2502 heraf er medlemmer af folkekirken. Der er sognegård i forbindelse med præstegården. Et dejligt sted at være præst. 

For yderligere oplysninger om Sdr. Nærå, kan du kontakte: 
Formand Annette Lomholt, tlf. 6597 2299, mail: a.m.lomholt@gmail.com 
Provst Inge Dalsgaard, tlf. 6599 1164, idj@km.dk

Se embedsbeskrivelsen som PDF her