Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Kauslunde-Gamborg Pastorat 2021

Kauslunde-Gamborg Pastorat i Fyens stift

Stillingen som sognepræst i Kauslunde-Gamborg pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. januar 2022

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Du kan læse mere her

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse kmfyn-ansoegning@km.dk

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Opslået: 12.10.2021

Udløber: 01.11.2021

Embedsbeskrivelse

Da vores sognepræst gennem mere end 25 år er gået på pension, søger vi en ny præst. En god teolog og gerne med et fordomsfrit, grundtvigsk afsæt og med en levende og meningsfuld forkyndelse.

Vi lægger vægt på, at du ser dig selv som hele pastoratets præst og er nærværende og engageret i mødet med mennesker.

Vi holder af højmessen såvel som andre former for gudstjeneste, og vi er åbne for nye ideer, der styrker kirkelivet og fællesskabet.

Vi værdsætter gode prædikener og ved også at man som præst skal have tid til at forberede prædikener og kirkelige handlinger, undervisning, lære sognet at kende og sætte nye menighedsaktiviteter i gang sammen med os.

Sognene

Kauslunde-Gamborg Pastorat består af 2 sogne med en trofast menighed omkring kirkerne. Sognene ligger i Middelfart Kommune.

Gamborg Sogn er et hyggeligt lille landsbysogn. Her bor der 461, hvoraf 422 er folkekirkemedlemmer. Der er et levende landsbymiljø med forsamlingshus og mange lokale foreninger.

Kauslunde Sogn har 2.419 indbyggere, heraf er 2.049 folkekirkemedlemmer. Sognet er delt i mindre landsbysamfund omkring Kauslunde. Her er også godt sammenhold og lokale foreninger. Den største del af sognet ligger i Skrillinge – en hastigt voksende forstad til Middelfart. Her er der en del, som har boet i mange år og samtidig er der mange tilflyttere, både ældre, der har ønsket at komme nærmere byen, og unge børnefamilier, som er tiltrukket af de mange job- og fritidsmuligheder i området og hurtig adgang til motorvej.

I begge sogne har vi med udgangspunkt i kirkerne traditioner, vi holder af. Menighederne er vant til at synge såvel gamle som nye salmer. Vi oplever lokal opbakning til kirkelige aktiviteter og samarbejder med lokale foreninger. Særligt har vi et fint forhold til den lokale skole omkring konfirmand- og minikonfirmandundervisning og skolens årlige julegudstjeneste.

Menighedsrådene

I Kauslunde-Gamborg Pastorat vægter vi et godt arbejdsmiljø og det gode samarbejde. Det være sig mellem præst, personale, menighedsråd og frivillige.

Vi har øje for det store potentiale for sognearbejde især omkring Skrillinge. Vi vil gerne udvikle området sammen med vores nye præst og arbejder på at få et nyt sognehus i området. Vi håber, du har lyst til at være med til at give denne del af sognet et godt kirkeligt tilbud, der kan styrke sognefællesskabet. Menighedsrådene og frivillige er klar til at arbejde sammen med dig om denne spændende opgave.

Nabosognene

Du vil indgå i et samarbejde med præsterne i nabosognene. Her får du mulighed for faglig sparring, gensidig inspiration, praktisk tilrettelæggelse af arbejdet præsterne imellem fx ferietilrettelæggelse og prædikenfri søndage. Du vil ikke mindst opleve en god opbakning fra dine kolleger.

Kirkerne

Du bliver præst i 2 smukke og velholdte middelalderkirker med hver deres særpræg. De nære og fine kirkerum har begge god akustik og dejlig atmosfære. De er gode rammer for gudstjeneste og kirkelige handlinger. Der er plads til tradition og historie – men også rum til nye tiltag. Kirkerne ligger smukt med velplejede kirkegårde.

Personale

Vi er sikre på, at du vil blive lige så glad for vores dygtige personale, som vi selv er. Vores organist og de 3 ansatte på kirkegårdene, betjener begge kirker. Der er et godt og nært arbejdsmiljø, hvor der er plads til at afprøve nye tiltag og gøre sig sine egne erfaringer. I øjeblikket varetages kordegne- og kirkesangerfunktionen af vikarer. Vi vil søge en kirkesanger og arbejder på at få en kirke-kulturmedarbejder. Vi venter med at slå disse stillinger op, da vi tænker, at du som præst sikkert gerne vil være med i udvælgelsen af de rigtige personer.

Præsteboligen

Vi tilbyder dig bolig i en stor, smuk, gammel præstegård fra 1922 i Kauslunde by. Du får en dejlig privat have med bl.a. opvoksede æbletræer, og med en ung folkeskov i baghaven.

Din bolig er gennemisoleret, og vi er i gang med en total istandsættelse, som vil være indflytningsklar, når du tiltræder. Huset er på 280 m2 med arbejdsværelse integreret i boligen.

Nedenunder er der en stor smuk hall – herfra også indgang til dit arbejdsværelse, nyt køkken-alrum med brændeovn, et værelse, 2 stuer en suite med udgang til haven. Ovenpå er der 4 værelser. Der er toilet/bad på begge etager. Der er garage på 45 m2 og en stor grusbelagt gårdsplads.

I forbindelse med boligen konfirmandstue med egen indgang.

Folkeskoven

Læs mere om folkeskoven her: https://bit.ly/2XqPCsH

Der er ved at blive etableret en forening, som skal varetage pasningen af folkeskoven fremover.

Vi opfordrer alle uanset alder og køn til at søge stillingen.

Kontakt for yderligere oplysninger:

Du er velkommen til at kontakte menighedsrådsformændene for at aftale besigtigelse af kirker og præstegård.

Menighedsrådsformand i Kauslunde, Finn Klerens tlf. 22 22 22 77

eller e-mail: finn@klerens.dk

Menighedsrådsformand i Gamborg, Liselotte Munck tlf. 29 63 00 85

eller e-mail: liselottemunck@gmail.com