Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Kværndrup

Kværndrup - sognepræst

Stillingen som sognepræst i Kværndrup pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse snarest muligt. 


Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. 
Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). 
Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 
Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. 

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse KMFYN-ANSOEGNING@KM.DK. 

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00. 

Opslået: 03.09.19 
Udløber: 23.09.19

---

Midtfyn, imellem Ringe og Svendborg, med gode trafikforbindelserne i form af motorvejstilkørsel, jernbane og busser, samt et net af gode cykelstier.

Kværndrup huser flere arrangementer som påvirker hele byen. Bl.a. Heartland

festival på Egeskov Slot samt Egeskov Marked mfl. Vi har derudover et aktivt fritids og foreningsliv i byen, for både børn og voksne, herunder bl.a. sports-, husflids- og frivilligforeninger, fællesspisninger og diverse festlige arrangementer, for blot at nævne nogle få.

Vi har et godt arbejdsmiljø og gode samarbejdsrelationer mellem personalet og menighedsrådet, jævnlige møder omkring de kirkelige aktiviteter og planlægningen af disse, samt månedlige menighedsrådsmøder.

Vi tilbyder:

En dygtig, fleksibel og professionel medarbejderstab.

Et engageret menighedsråd med vilje til nytænkning i god balance med kirkens traditioner.

Forskellige kirkelige aktiviteter som blandt andet henvender sig til børnefamilier.

Børnekor, voksenkor, babysalmesang, friluft- og temagudstjenester flere gange årligt, foredrags- og fællessangsarrangementer, og forskellige andre aktiviteter udenfor kirkens rum.

Et sogn i udvikling, med stor tilflytning og mange fødsler, hvoraf en høj procentdel lader deres børn døbe i kirken.

Årligt ca. 20-25 konfirmander.

Et etsognspastorat med grundtvigiansk præg i et mindre og overskueligt sogn.

Et alsidigt og velfungerende lokalsamfund.

Gode skoler og pasningsmuligheder til børn (vuggestue, børnehaver og dagplejere)

En god stationsby med indkøbsmuligheder, sundhedshus, tandlæger, frisører og forskellige bofællesskaber/-enheder for forskellige grupper af borgere.

Vi sætter pris på at du er i stand til at tolke og fremlægge de evangeliske tekster i et nutidigt og let forståeligt sprog og på en vedkommende, nærværende og troværdig måde. Vi ønsker en præst som har lyst til at bruge de kendte og elskede gamle salmer, men også i høj grad vil fortsætte arbejdet for at inddrage nye, moderne salmer i gudstjenesterne, meget gerne i samarbejde med organisten.

Du vil passe godt ind hos os, hvis du ønsker at indgå i et tæt fagligt samarbejde med de ansatte og menighedsrådet og samtidigt er indstillet på at tage del i lokalsamfundet. Vi mener at det kan styrke sognets relation til kirken, når menigheden også har mulighed for at møde præsten i andre sammenhænge end til gudstjenesten.

Vi sætter pris på et godt samarbejde med byens konfirmander, således den enkelte konfirmand kan anskue Kværndrup kirke, som et fast holdepunkt gennem deres opvækst, med håb om at de unge mennesker søger tilbage til sognet i deres voksenliv.

Vi håber meget at dette har vakt din interesse for Kværndrup og glæder os til at høre fra dig.

For yderligere oplysninger henvises til vores hjemmeside:

www.kvaerndrupkirke.dk og www.sogn.dk/kvaerndrup

Eller til vores næstformand Lis Pedersen på tlf. 21 27 39 11.

Endvidere henvises til nedenstående link til Fyens stifts hjemmeside, hvor du kan finde information om at være præst i Fyens Stift:

https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift