Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Langå-Svindinge-Øksendrup

Langå-Svindinge-Øksendrup Pastorat i Fyens Stift 

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Langå-Svindinge-Øksendrup Pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2019. 

Præstegården i Langå

Stillingen er en fuldtidsstilling med en forpligtelse som kirke/skolemedarbejder svarende til 40 % af en fuldtidsstilling efter et af biskoppen fastsat regulativ. 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. 

Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt. 
Der ydes ligeledes en til kvoten svarende del af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt 
Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 
Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123, 1015 København K, og sendes til biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C, E-post: kmfyn-ansoening@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. 

Opslået: 07.05.2019 
Udløber: 27.05.2019

---

Der oplyses følgende om embedet:

Vi er en overvejende grundtvigsk menighed fordelt på 3 aktive landsbyer på Østfyn, der søger en ny præst til at fortsætte rækken af gode prædikanter, der har formidlet evangeliet, så det blev nærværende. Det har bevirket, at kirkegangen er stabil og rimelig i forhold til sognenes størrelse.

Vi har høj andel af børnefamilier, og der er en generel interesse og ikke mindst velvillighed over for kirken. Vi kan lide det genkendelige i gudstjenesten, men sætter også pris på andre typer af gudstjenester; blandt andet har der været et godt samarbejde med Svindinge Friskole omkring krybbespil og Luciaoptog. Vi er også meget åbne over for nye tiltag som for eksempel frilufts- eller børnegudstjenester samt koncerter.

Menighedsrådet, der består af et godt, blandet hold er fælles for de 3 sogne. Der er 7 medlemmer som er gode til at arbejde sammen. Der er ingen kirkepolitiske retninger. Der afholdes 10 menighedsrådsmøder pr. år.

I Langå sogn er der 297 beboere, hvoraf 254 er medlemmer af folkekirken. Langå kirke er en middelalderkirke.

I Øksendrup sogn er der 273 beboere, hvoraf 240 er medlemmer af folkekirken. Øksendrup Kirke er en middelalderkirke.

I Svindinge sogn er der 546 beboere, hvoraf 474 er medlemmer af folkekirken. Svindinge kirke er Fyns eneste renæssancekirke opført i 1571.

Bolig:

Præstegården er beliggende i Langå nær ved gode busforbindelser til Svendborg og Nyborg. Den er opført i 1800-tallet og nyrestaureret i 2018. Boligen er på ca. 250 m2 fordelt på 3 stuer, et stort køkken blandt andet med kogeø med gasblus og emfang. Der er 2 badeværelser og 5 værelser fordelt med 1 værelse i stueetagen og 4 på første sal. Der er alt i hvidevarer. Præstegården opvarmes med naturgas.

Der er kontor på ca. 40 m2 i boligen med egen indgang og toilet og konfirmandstue i selvstændig bygning ved siden af præstegården. Haven er på ca. 300 m2. Græsslåning foretages af graveren.

Der er 5 km til vuggestue, børnehave og skole og 16 km til gymnasium. Nærmeste større byer med indkøbsmuligheder er Hesselager (3,5 km) og Nyborg (14 km)

Nærmere oplysninger om embedet kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Jes Drost Nissen, Højvænget 29, Svindinge, 5853  Ørbæk, tlf. 21 69 24 02.

Endvidere henvises til nedenstående link til Fyens stifts hjemmeside, hvor du kan finde information om at være præst i Fyens Stift:

https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift