Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Pastorat 2021

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Pastorat 

Stillingen som sognepræst i Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. december 2021

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Du kan læse mere her

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse kmfyn-ansoegning@km.dk

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Opslået: 07.09.21 
Udløber: 27.09.21

Embedsbeskrivelse

Da vores præst har valgt at gå på pension, søger vi en ny dygtig præst.

Vi er et 3-sogns land-pastorat midt på det smukke Langeland med skov, strand og enestående natur. Vores 3 middelalder-kirker og kirkegårdene er velholdte. Vi har været ét fælles menighedsråd siden 90’erne og tænker pastoratet som en helhed. Rådet er bredt sammensat mht. køn og alder. Vi har en lang tradition for hyggeligt, konstruktivt samarbejde både indbyrdes og med de mange lokale foreninger og institutioner. Vi er grundtvigske, rummelige og værdsætter forskellighed. Der er et stort frivilligt engagement med mange ildsjæle og hjælpende hænder.

Kirken er den gode selvfølge, og dørene står åbne for præsten. Vi har tradition for mange slags sær-gudstjenester (strand-, jagt, sang-, familie-gudstjenester mmm.) og arrangementer (f.eks. grundlovsfest og koncerter). Samlet set er der god kirkegang. Lige så glade vi er for vores traditioner, lige så meget er vi indstillede på at tilpasse og lade noget falde, når vores nye præst kommer med nye ideer. Der er 1 konfirmand-hold og et junior-konfirmand-hold (mulighed for samarbejde med Rudkøbing-Simmerbølle). Der er ikke så mange børn, men der er tradition for kirkeligt børnearbejde. Der er et større sommerhusområde omkring Spodsbjerg, og vi har f.eks. holdt morgen- eller aftensang, hvor de samme salmer synges på 3 sprog. Det er vigtigt for os, at evangeliet forkyndes nutidigt, nærværende og ind i det liv, vi lever i både nære og større sammenhænge. Vi har et fantastisk og engageret personale. Vi har et kirkemusiker-team sammen med Sydlangeland.

Vi ligger tæt på Rudkøbing, en flot gammel købstad med idyllisk by- og havnemiljø, et godt handelsliv og mange fritidsaktiviteter. Her er der børnehaver, Ørstedskolen – 0-10. klasse - med SFO, to plejehjem og andre institutioner, der også benyttes af vores sognebørn. Præsten har 25% bistands-forpligtelse til og samarbejder med præsterne i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat. Det giver kolleger tæt på, mulighed for mere samarbejde og nogle prædikefri søndage.  I Simmerbølle er der en Grundtvig-Koldsk friskole. Der er gode busforbindelser til Svendborg med gymnasium og flere andre uddannelsessteder.

Samarbejde er en del af kirkens DNA på Langeland. Vi har fælles kirkeblad, fælles annonceplads i lokalavisen, fælles konfirmandarrangementer, vi er med i SYMF (Syd- og Midtfyns Skole-kirke samarbejde), fælles om Rebellens Kor for social-psykiatriske brugere på Langeland - bo- og værestedet Hjørnet ligger i Skrøbelev. Og vi samarbejder gerne udenfor kirkens rammer.

Den store, flotte og nyrenoverede (2020) præstegård fra 1863 ligger lige midt i pastoratet i en stor parklignende have. Den har tre smukke stuer, stort spisekøkken, bryggers, entre og toilet i stueetagen. 3 (4) værelser og badeværelse på 1. sal. Der er konfirmandstue med stort køkken og toilet - alt med særskilt indgang i gavl. Præstens kontor har adgang både via tjenstlig indgang og fra privatboligen. Gårdsplads og have holdes af graverne.

Vi glæder os til, at den nye præst bliver ”en af vores”. Vi glæder os til at bakke op om dig og det, du kommer med.

Kontaktpersoner:

Formand Karl Kristian Rasmussen karl.kristian@mail.dk, tlf. 51 36 25 74 

Medlem af rådet Hanne Andersen hannedortheandersen@gmail.com  tlf.40 29 20 19

hjemmeside: www.longelsekirke.dk/

Facebook: https://www.facebook.com/Longelse-Fuglsbølle-skrøbelev kirker