Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Ørbæk

Ørbæk Pastorat i Fyens stift 

Stillingen som sognepræst i Ørbæk pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2019.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). 

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. 

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse KMFYN-ANSOEGNING@KM.DK. 

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00. 

Opslået: 07.05.2019 
Udløber: 27.05.2019

----

Embedsbeskrivelse

En stilling som kirkebogsførende sognepræst i Ørbæk pastorat er ledig pr. 1. september 2019. 

Ørbæk sogn er præget af en bred grundtvigsk kirke- og menighedsforståelse med mange aktiviteter, god tilslutning til gudstjenester og kirkelige arrangementer, og en engageret menighed, der også tæller mange frivillige. Sognet sætter stor pris på søndagens højmesse, og er samtidig åben over for nye aktiviteter og afprøvning af ideer. 

I Ørbæk sogn er der 1815 indbyggere, hvoraf 1659 er medlemmer af folkekirken. Ørbæk kirke har 200 siddepladser og et sognehus fra 2009, med plads og faciliteter som kontor, konfirmandlokale, køkken og toilet. Desuden er der et kapel i tilknytning til kirkegården. 

Der er 6 valgte medlemmer af menighedsrådet og der afholdes 9-10 møder om året. Menighedsrådet er sig meget bevidst, at præsten ikke skal bære kirkelivet i sognet alene, men at det er noget man løfter sammen, præst, ansatte, frivillige, menighed, selvfølgelig med respekt for hinanden. 
På årsbasis er der 30-35 begravelser/bisættelser, 5-6 vielser og 12-15 dåb samt et hold konfirmander. 

Vi ser frem til at vores kommende præst 

 engageret vil gå med i aktiviteter for alle aldersgrupper ved kirken og i et godt samarbejde med de ansatte og frivillige 
 er teologisk velfunderet og forkynder nærværende og troværdigt 
 er med til at virkeliggøre en rummelig kirke og samtidig befinder sig godt med traditioner 
 kan lide at have med børn og unge at gøre og går engageret ind i det nuværende arbejde samt ser nye muligheder sammen med ansatte og frivillige 
 kan formidle det kristne budskab i et jordnært og vedkommende sprog i de mange forskellige sammenhænge, man virker i som præst 
I Ørbæk ligger plejehjemmet Rosengården, hvor sognets præst har gudstjeneste en gang i kvartalet samt i Påsken og Juleaften. Der er 8 årlige børne-/familiegudstjenester. Minikonfirmandhold tilbydes og undervisningen varetages af ekstern medhjælp. Babysalmesang forestås af kirkesangeren. Der er ansat organist, kirkesanger og kirketjener ved kirken. Kirkegårdens vedligeholdelse er udliciteret. 

Der stilles tjenestebolig til rådighed på Fåborgvej 4 i Ørbæk – centralt beliggende og alligevel i rolige omgivelser - omkranset af en dejlig ugenert have med udsyn til skov og marker. 

Boligen, der er på 200 m2, er et parcelhus fra 1961, som er istandsat i 2009. Den opvarmes ved hjælp af naturgas og indeholder køkken, 1 badeværelse og 1 gæstetoilet, stor entre, stor spisestue og stue med pejseindsats samt 4 værelser. Der er også 60 m2 kælder. Selve tjenestedelen ligger i Sognehuset, som ligger godt 60 meter fra embedsboligen. 

I Ørbæk er der børneinstitution og skole, et godt handelsliv og et aktivt foreningsliv. Nærmeste større by er Nyborg, der ligger 12 km. fra Ørbæk. I Nyborg er der gymnasium og gode forbindelser til resten af landet med offentlige transportmidler. 

Nærmere oplysning om embedet kan fås ved at kontakte menighedsrådsformand Hanne Terndrup, tlf. 5044 0901 eller mail: terndrup.frorup@privat.dk 
Se mere på www.Oerbaekkirke.dk 

Endvidere henvises til nedenstående link til Fyens stifts hjemmeside, hvor du kan finde information om at være præst i Fyens Stift: 

https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift