Fortsæt til hovedindholdet
Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Oure-Vejstrup-Lundeborg pastorat 2023
Lundeborg kirke

Oure-Vejstrup-Lundeborg Pastorat i Fyens stift

Stillingen som sognepræst i Oure-Vejstrup-Lundeborg pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. december 2023

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Den kommende sognepræst vil blive en del af det udvidede samarbejde og skal bistå nabopastoraterne efter nærmere aftale med provsten. Der vil kunne udarbejdes et regulativ af provsten.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Du kan læse mere her: 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse kmfyn-ansoegning@km.dk

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Opslået: 19.09.2023

Udløber: 09.10.2023

Vejstrup kirke

Vejstrup kirke

Oure kirke

Oure kirke

Embedsbeskrivelse: Oure-Vejstrup-Lundeborg Pastorat

Der oplyses flg. om embedet:

Nu har du mulighed for at blive fuldtidsansat præst med bopælspligt i præstegården i Oure, der ligger på det naturskønne Sydfyn. Pastoratet består af tre sogne: Oure, Vejstrup og Lundeborg, der har et fælles menighedsråd.

Vi kan tilbyde vores kommende præst:

 • Et velfungerende menighedsråd, der er åbne for nye ideer
 • Dygtige og engagerede medarbejdere med et musikalsk fagligt højt       niveau
 • Et godt frivilligt netværk
 • Et godt team-samarbejde med de to nabopræster i Hesselager og Gudme-Gudbjerg-Brudager, som vi ser frem til skal udbygges: Præsterne indgår bl.a. i et rul, hvor de dækker hinanden, så hver præst kan få ekstra prædikenfri weekender ud over ferie/friweekends.
 • Præsten i Oure-Vejstrup-Lundeborg yder derudover fast, særlig bistand ind i samarbejdet: Præsten varetager kirkelige handlinger i Gudme-Gudbjerg-Brudager 6 uger per år, og er bagvagt for præsten i Hesselager i forhold til Sydfyns Hospice i Svendborg.
 • To smukke middelalderkirker i Vejstrup og Oure samt Lundeborg kirke (bygget 1917) beliggende idyllisk ned til Øhavet, omkranset af skov
 • To velfungerende plejecentre med månedlige gudstjenester t samarbejde.

Vores ønsker til den kommende præst:

 • Du befinder dig godt med den traditionelle gudstjeneste og er åben for nye tiltag
 • Du kan formidle det kristne budskab levende og vedkommende
 • Du er udadvendt og har lyst til at være synlig i lokalområdet
 • Du interesserer dig for at arbejde blandt både børn og unge samt de ældre

Det møder du i Oure-Vejstrup-Lundeborg pastorat:

 • Danmarks største kostskolemiljø: Skolerne i Oure Sport & Performing Arts (Oure Efterskole, Oure Kostgymnasium og Oure Højskole)
 •  En friskole
 • Gode erhvervs- og uddannelsesmuligheder i Svendborg, Ringe og Odense
 • Aktivt kulturliv og fritidsliv med f.eks. sejlklub i Lundeborg
 • Tre borgerforeninger, der arbejder aktivt for arrangementer og fællesskaber
 • Det smukke Sydfyn med et enestående kulturlandskab, flotte naturområder, herregårde, landsbyer og gode vandrestier
 • Tæt på Svendborg – porten til Øhavet og festivalernes by, med hyggeligt cafémiljø, biograf, teater, museer og en bred vifte af kulturarrangementer

Din kommende bolig:

Præstegården, der ligger på Albjergvej 30 i Oure, er på 300 m². Den er opført i 1929 og restaureret i år. Den består af tre stuer, køkken, stort kontor, to badeværelser, et gæstetoilet samt fem værelser på førstesalen. Opvarmning: Naturgas. Konfirmandsalen ligger ved siden af præstegården. Til præstegården hører der en stor parklignende have, der vedligeholdes efter nærmere aftale med menighedsrådet. Der er 3 km til nærmeste folkeskole (500 m til friskole), 12 km. til gymnasiet i Svendborg samt 3 km til supermarked.

For mere information:

Kontakt menighedsrådsformand Niels Jørgen Halberg på halberg@vejstrupgaard.dk eller tlf. 40 34 47 90

Derudover kan provst, Bente Holdgaard, kontaktes på tlf. 40 48 87 51 eller mail: benho@km.dk

Kig ind på vores hjemmeside www.ovlkirke.dk som fortæller mere om, hvem vi er, og hvad vi laver.

Præstegården i Oure

Præstegården fra havesiden