Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Rynkeby-Revninge Pastorat 2022

Rynkeby-Revninge Pastorat i Fyens stift

Stillingen som sognepræst i Rynkeby-Revninge pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. april 2022

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Til stillingen er knyttet en forpligtelse til at indgå i et nyoprettet samarbejde med tre andre præster i nabosognene.  Der oprettes ikke regulativ for samarbejdet. Yderligere oplysninger om samarbejdet fås ved henvendelse til provsten

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Du kan læse mere her

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse kmfyn-ansoegning@km.dk

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Opslået: 11.01.2022

Udløber: 31.01.2022

Embedsbeskrivelse

Der oplyses flg. om embedet: Folketal: Rynkeby 1118, Revninge 634. Begge kirker er fra 1200 tallet. Rynkeby kirke har 240 sdpl. og Revninge 120 sdpl. Rynkeby kirke skal inden for de kommende år gennemgå en renovering. Revninge kirke er i god stand. Rynkebys orgel: Frobenius 1969, 8 st. Revninges orgel: Frobenius 1973, 4 st. samt et nyere digitalt orgel Begge kirker har el-klaverer. Kirkegang: Rynkeby rimelig god, Revninge rimelig god. Et fælles menighedsråd for begge kirker bestående af 6 personer.

Formand: Anne Nørgaard-Offersen.

Vi kan tilbyde:  

  • Et aktivt menighedsråd, der deltager og medvirker i det kirkelige liv i vore sogne
  • Gode medarbejdere (der er fælles organist med Rønninge sogn, der indgår i samarbejdet)
  • Et samarbejdsmiljø med tre andre præster, der har frihed til i fællesskab, selvstændigt   at tilrettelægge og fordele arbejdet i de samarbejdende sogne.
  • Et godt samarbejde mellem kirken og de lokale foreninger
  • Et godt landsbymiljø med bl.a. vuggestue/børnehave, skole og indkøbsmuligheder

Menighedsrådet ønsker en præst, der kan forkynde det kristne budskab livsnært og vedkommende, og det er vigtigt for os, at vores præst har lyst til at være en del af sognene forenings- og kulturliv. 

Derudover håber vi, at du vil:

  • Være med til at videreudvikle et kirke/skole samarbejde
  • Sammen med os vil udvikle nye former for kirkelig voksenundervisning
  • Videreudvikle samarbejdet med kolleger og med menighedsråd og ansatte.

Der hører tjenestebolig til stillingen: Rynkeby Bygade 45, 5350 Rynkeby. Præstegården er fra 1878. Præstegården er en gulstens-ejendom med tegltag. Ved indflytningen er den nyistandsat. I stueetagen er der kontor/depot, hall incl. toilet, 5 stuer, 1 værelse, køkken/alrum, badeværelse, bryggers. 1.sal er der soveværelse, 2 værelser, badeværelse, stor gang samt åbent loftsrum med tilstødende 2 værelser (arkiv). Konfirmandstue ved præsteboligen og tilhørende garage. Præstegården opvarmes med naturgas. Stor smuk velholdt have på 1 ha., der vedligeholdes af kirken. Præstegården er centralt beliggende i Rynkeby. Der er et godt foreningsliv i byen. Der er gode busforbindelser til Odense samt togforbindelse fra Langeskov, afstand 7 km. Revninge kirke ligger 5 km fra Rynkeby. Der er friskole, børnehave og også hèr et godt foreningsliv.

Ved spørgsmål er det muligt at kontakte: Anne Nørgaard-Offersen, formand, mobil: 23 96 38 25