Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Sankt Jørgens Pastorat

Sankt Jørgens Pastorat

Stillingen som sognepræst i Sankt Jørgens, Svendborg Provsti, i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2020. 
Der er for Pastoratets præster, bistandsforpligtelse på 20% til Sørup Pastorat.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). 

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Du kan også læse mere her: https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse KMFYN-ANSOEGNING@KM.DK. 

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Opslået: 19.05.2020 
Udløber: 08.06.2020

Embedsbeskrivelse Sct. Jørgens Kirke, Svendborg Provsti. 


Sogn og kirke 
Sct. Jørgens sogn er en del af Svendborg by beliggende i den vestlige del af Svendborg. Kirken er en middelalderkirke fra 1250 og var oprindelig kirke for spedalske. Kirke og kirkegård fremstår smuk og velholdt på bakkedraget ned mod Svendborgsund. Se mere på www.sctjoergens.dk. 

Sørup kirke var oprindelig ”moderkirke” til Sct. Jørgens. Den ligger i et landsbyfælleskab tæt på Svendborg by. Sct. Jørgens kirke har en bistandsforpligtelse over for Sørup Kirke. Se mere på www.sørupkirke.dk. 

I Sct. Jørgens sogn bor der 5.379 personer, hvoraf 4.374 er medlemmer af Folkekirken. Sognet er karakteriseret ved en forholdsvis stor ældre beboergruppe bosat i egen bolig langs med Svendborgsund samt et område med blandede boligtyper administreret af den lokale boligforening. 

Der en begyndende udskiftning i beboersammensætningen, idet flere børnefamilier bosætter sig i sognet.

Kirken blev totalrenoveret i 1960 og har 104 siddepladser, et Markussen orgel fra 1964, udvidet i 1990 til 15 stemmer fordelt på 2 manualer samt pedalværk. 

Sct. Jørgens Kirkegård drives i fællesdrift med Svendborg Kirkegårde sammen med byens øvrige kirker. På Svendborg Assistens kirkegård findes fælles kapel og krematorie. 

Der er ingen grundskole i sognet, men et godt samarbejde med nabosognene om skolerne, der også bruger Sct. Jørgens kirke i undervisningen. I sognet ligger stort gymnasium, handelsskole og SOSUskole.


Kirkens liv 
Udgangspunktet for det kirkelige arbejde er gudstjenesten. 
Sognet er et aktivt bysogn uden kirkeligt retningspræg. Der er en god opbakning til gudstjenester - i gennemsnit 50-60 deltagere - med forventning om relevante prædikener og velvalgte salmer. Der afholdes højmesse alle søn- og helligdage kl. 10. Ofte er der dåbsgudstjeneste kl. 11.30 efter højmessen.

Lørdagsdåb tilbydes den 1. lørdag i måneden. Der er børnegudstjenester med 
fællesspisning 3-4 gange årligt samt børnegudstjenester til jul og fastelavn. Dåbsjubilæum hvert år. 

Derudover afholdes månedlige gudstjenester på lokalcenter Wandallshaven og en månedlig hverdagsgudstjeneste i kirken, hvortil plejecenteret ”Sygekassens hjem” kommer. Der er en kreds af frivillige, der beder ind- og udgangsbøn, brygger kirkekaffe osv.

De kirkelige handlinger var i 2019: 56 dåb, 26 vielser, 79 begravelser/bisættelser og 4 konfirmationer af i alt 42 konfirmander. 


Sognegård 
I tilknytning til kirken ligger sognegården, der danner ramme om månedlige eftermiddagsmøder, 3-4 årlige aftenforedrag, studiekredse, konfirmationsforberedelse, kor, babysalmesang etc. 

Opbakningen til arrangementer i sognegården er god med en forventning om, at vægtige emner berøres. Lokalerne lånes ud til foreninger i sognet, voksenkor samt andre kulturelle tiltag. 


Menighedsråd og kolleger 
Menighedsrådet består af 9 valgte medlemmer, uden direkte tilknytning til politiske partier og kirkelige organisationer. Menighedsrådet er aktivt og medvirkende til et godt kirkeligt arbejde og arbejdsmiljø. Menighedsrådet bakker op om præsterne og de øvrige ansattes arbejde og er bevidst 
om at skabe gode rammer for forkyndelsen og de ansattes arbejde. 

Kollegagruppen består af vores kirkebogsførende præst, kordegnen, som også er menighedsrådets sekretær, 1,3 kirketjener, 1,6 organist, kirkesanger samt to kirketjenervikarer. 

Kirkernes ansatte er engagerede og ansvarsbevidste og har et højt fagligt niveau og udviser stor imødekommenhed. Der er tradition for, at man lytter til hinandens idéer og arbejder konstruktivt med dem. 
 

Præsternes arbejde fordeles ligeligt. Der er ingen regulativ eller distriktsdeling. 2-3 konfirmandhold, der fordeles efter aftale. Der samarbejdes med nabosognene Sørup og Sct. Nicolai om forskellige skole- og ungdomstiltag. Samarbejdet er præget af brede rummelige folkekirkelige tænkemåder. 

Provstiet har en skoletjeneste, der er en aktiv spiller på den kristendomsfaglige bane, der også involverer sognene og præsterne. 

Organisten leder med hjælp fra en faglig kompetent medhjælper babysalmesang og leder også vores kirkekor med 10 – 16 børn og unge. 
 

Vores nye præst 
Vi ønsker en præst, der indgår i det kollegiale fællesskab med kirkernes øvrige præster, ansatte og menighedsråd og som er tidssvarende i ord og tale. 

Præsteboligen 
Præsteboligen er opført i 1860 og er i særdeles god stand, fremtræder tør og velisoleret. Den består af både bolig og tjenstlige lokaler, herunder kontor og konfirmandlokale, som benyttes af den bosiddende præst. Boligens grundplan er 166 m2 med et samlet boligareal på 498 m². Boligen består af stueplan, første sal, høj kælder indrettet med konfirmandlokale med AV-udstyr, depot, 
køkken. Der er to badeværelser samt et ekstra toilet, således at der er toiletfaciliteter på alle etager. 

Der er et nyt køkken med samtlige hvidevarer. Huset rummer blandt andet et stort lyst studereværelse/kontor med direkte adgang fra præstegårdens hall, og der er sundudsyn fra stueplan og første sal. Der opvarmes med fjernvarme. Boligkomplekset har installeret alarmsystem fra G4S. 

Boligen ligger frit på et større areal med en dejlig lukket parklignende have med nyanlagte bede og terrasser og direkte adgang til park og sund. Hække og en del af græsarealet vedligeholdes af kirkegården. Der er gåafstand til kirke, sognegård, skole, gymnasium, indkøbsmuligheder samt bus og tog. Der er kort afstand til vuggestue, børnehave samt motorvejstilslutning. Boligen ligger på Strandvej 97, 5700 Svendborg. 

Svendborg er en attraktiv by med et rigt og varieret kulturliv for alle aldersgrupper og interesser. Byen er tæt på natur og sund, har et rigt frilufts- og sejlerliv, og byen har et hyggeligt købstadsmiljø med mange spændende forretninger og spisesteder. Kommuneskatteprocenten er 26,8% og 
kirkeskatteprocenten er 1,02%. 


Yderligere information 
Har du spørgsmål eller brug for flere oplysninger så kontakt formand for ansættelsesudvalget Hans Bach Piekut på telefon 22 35 77 23, sognepræst Line Nissen (Sct. Jørgen) telefon 62 21 20 25 eller sognepræst Hanne Wieland (Sørup) telefon 62 21 31 33. 

Vi glæder os til at byde en ny præst velkommen.

Print embedsbeskrivelsen som PDF


Præstegården. Foto Hans Bach