Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Seden-Åsum

Sognepræst til Seden-Åsum

Stillingen som sognepræst i Seden-Åsum pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. maj 2019.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse kmfyn@km.dk. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Opslået:    29.01.19           

Udløber:   18.02.19            

 

Embedsbeskrivelse
Seden-Åsum pastorat består af to sogne: et forstadssogn med 5.500 indbyggere og et landsogn med 700 indbyggere. Begge sogne har smukke middelalderkirker, der er smukt vedligeholdt og har tilknyttet kirkegård. Der er ca. 3 km mellem kirkerne. 

Menighedsrådene ønsker en præst med et grundtvigsk kirkesyn, som med et solidt teologisk grundlag kan formidle evangeliet i vores moderne samfund og som vil være med til såvel at bevare traditionen i de to kirker som at bidrage til at udvikle det kirkelige arbejde. En præst der forstår at favne bredt, som ønsker at være en aktiv del af lokalmiljøet, og som kan holde en god balance mellem tradition og fornyelse. 

Seden-Åsum pastorat har ud over den kirkebogsførende præst yderligere en præst ansat på 75 %. Det er et daglige samarbejde mellem de to præster medfører blandt andet, at der er en del prædikenfri weekender. Et rigtigt godt samarbejde mellem sognenes øvrige ansatte, hvor det er en selvfølgelighed at hjælpe hinanden, skal også nævnes, – et samarbejde præsten er en helt naturlig del af. 

Vi er to engagerede menighedsråd, som gerne lægger tid og entusiasme i arbejdet, såvel de mere praktiske opgaver som drøftelser om kirkens liv og vækst. Samtidig med at vi har to velfungerende kirker med mange traditioner, er vi meget åbne for nye ideer, og vi glæder os til i samarbejde med den nye præst at skabe de bedste rammer for kirkelivet. Vi har stor forståelse for, at præsten ikke kan bære kirkelivet alene, og at vi som menighedsråd og ansatte skal være med til at skabe dette til glæde for alle i sognene. 

Menighedsrådene lægger vægt på, at kirkerne er for alle, og at der er mange aktiviteter i løbet af året – aktiviteter som understøtter det kirkelige liv, uhøjtideligt og i øjenhøjde. Der er for nylig ansat en kirke- og kultur medarbejder til at støtte op om denne udvikling. 

Seden er en forstad med 6 kilometer til Odense centrum. Seden har egen skole, børneinstitutioner, idrætsforening og indkøbsmuligheder. 

Åsum er en gammel landsby 5 kilometer fra Odense og smukt beliggende ved Odense å, hvor de gamle gårde stadig dominerer bybilledet. I Åsum er der mange velfungerende foreninger, som menighedsrådet har et rigtig godt samarbejde med. 

Den gamle rytterskole i Åsum er indrettet til en sognegård, der rummer en bred vifte af aktiviteter, så som tirsdagscafé, sogneaftener og flere af byens små foreninger. 
I Seden er der et velfungerende fælles kirkekontor, og en ny sognegård er under planlægning. 

Præsteboligen ligger i tilknytning til Seden kirke. Præsteboligen er opført i 1915 i stil med stuehuset til en proprietærgård og vil være nyrenoveret ved indflytning. Konfirmandstuen ligger i forbindelse med boligen, men har egen indgang og toiletter. Der er en stor gammel og velplejet have til huset. Til præsteboligen er knyttet herlighedsværdier i form af en smuk natur ned til Odense å med eng og skov og med jagt- og fiskeret. 

Vi håber, at du kan se dig selv som præst i et sådant samarbejde, og du skal være velkommen til at kontakte os for at høre yderligere. 

Nærmere oplysninger kan fås hos 
Niels Mertz 
Menighedsrådsformand v. Seden kirke 
nielsmertz@dbmail.dk – 4056 6585 
Per Lykke Hansen 
Kontaktperson v. Åsum kirke 
plh@vip.cybercity.dk – 22107613 
Endvidere henvises til Fyens Stifts hjemmeside – www.fyensstift.dk