Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Skårup

Sognepræst til Skårup

Stillingen som sognepræst i Skårup pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. november 2019

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). 

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. 

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse 

KMFYN-ANSOEGNING@KM.DK. 

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00. 

Opslået: 06.08.19 
Udløber: 26.08.19

----

Der oplyses følgende om embedet:

Sognet
Skårup sogn har 2795 indbyggere, hvoraf 2333 er folkekirkemedlemmer. Byen er kendt som en skoleby med et tidligere seminarium, med en friskole, folkeskole og efterskole. Det giver ca. 40 konfirmander og 20 minikonfirmander pr. år.
Skårup har et mangfoldigt foreningsliv. Der er et Kultur- og Idrætscenter, hvor der er idrætsfaciliteter, et bibliotek, et lokalhistorisk arkiv, en café samt en fritidsklub. Derudover er der flere børneinstitutioner og to plejehjem, hvoraf det ene er for udviklingshæmmede ældre.
Skårup har egen Superbrugs, et pizzeria og en diner. Byen ligger 7 km fra Svendborg centrum i smukke omgivelser tæt på skov og strand. Der er fine busforbindelser til Nyborg og Svendborg og videre til Odense. 
Der er et godt samarbejde mellem præsterne i Svendborg provsti, og præsten i Skårup indgår i et team med to andre præster i forbindelse med ferie og anden afløsning.

Kirken
Skårup Kirke har syv ansatte inklusive sognepræsten. Heraf en kordegn, der har otte timer om ugen. 
Kirken er en klassisk hvid landsbykirke fra 1100-tallet med 250 siddepladser. Kirkegården ligger rundt om kirken. 
Der er to kor, månedlige sangaftener og Musik og Stilhed, som er en musikalsk pause i kirkerummet på udvalgte eftermiddage. I det hele taget er musik i mange forskellige genrer i højsædet for kirken og menigheden.
Kirkebladet udkommer seks gange om året i forbindelse med det lokale blad, Folk & Fæ.  Redaktionen består af menighedsrådet og sognepræsten.
Konfirmandundervisningen, møder, foredrag og andre arrangementer foregår i menighedshuset, Kirkeladen, der ligger ved siden af kirken.
Sognet er kendetegnet ved en god og stabil kirkegang samt et engageret menighedsråd og personale. 
 

Boligen
Præsteboligen er fra 2014 og ligger midt i byen, 300 meter fra kirken, i en dejlig stor præstegårdshave med mange frugttræer.
Boligen er på 265 m2, har fire soveværelser, tre badeværelser, køkken/alrum med ovenlys samt pejs i stuen. Kirkekontoret er i forlængelse af præstegården.

Se mere om Skårup kirke på vores hjemmeside www.skaarupkirke.dk samt om Svendborg
kommune på www.svendborg.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos menighedsrådets formand Helle Bøving-Andersen på tlf.: 21947922.

Endvidere henvises til nedenstående link til Fyens stifts hjemmeside, hvor du kan finde information om at være præst i Fyens Stift:

https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift