Fortsæt til hovedindholdet
Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Sygehuspræst OUH

Sygehuspræst OUH i Fyens stift

En stilling som tjenestemandsansat sygehuspræst på Odense Universitetshospital i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. juni 2023. Stillingen er en fuldtidsstilling

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Du kan læse mere her:

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse kmfyn-ansoegning@km.dk

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Opslået: 14.03.2023

Udløber: 03.04.2023

Embedsbeskrivelse

Odense Universitetshospital, OUH, er den samlede betegnelse for sygehusene i Odense og Svendborg og omfatter i alt 965 normerede sengepladser og ca. 11.000 ansatte heraf de 9.700 i Odense. Arbejdsstedet for sygehuspræsten er primært i Odense, men i vagtordningen for akut tilkald mellem kl. 17-07 indgår også tilkald til Svendborg. Det nye OUH supersygehus i Odense, forventes taget i brug ultimo 2025.

Her indgår også en nyopført kirke sponsoreret af provstierne i Region Syddanmark. Den samlede præstenormering for sygehusbetjeningen i Fyens Stift (herunder også psykiatrien og palliationen) er fordelt på fire hundrede procents stillinger og en 50 % stilling. Sygehuspræsten indgår i et arbejdsmæssigt fællesskab med de øvrige præster tilknyttet sundhedsvæsenet i Fyens Stift.

Arbejdet som sygehuspræst kræver stor selvstændighed, udadvendthed, fleksibilitet og samarbejdsvilje. Desuden en evne til i de nødvendige situationer at kunne agere med naturlig autoritet. Erfaring med præstearbejde og undervisning vil være en fordel. Opgaverne er først og fremmest samtaler med såvel patienter som personale, undervisning af personale på OUH, afholdelse at gudstjenester, varetagelse af kirkelige handlinger primært nøddåb og nødvielser. Sygehuspræsten skal fungere som en naturlig og integreret del af OUH.

Der er ikke bopælspligt for stillingen, men stillingens karakter kræver, at man kan være på sygehusene inden for en time ved akut tilkald.

Det anbefales, at man for nærmere oplysninger kontakter provst Paw Kingo Andersen på tlf.: 30 68 83 91.

Se også hjemmesiden for OUH, www.ouh.dk

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 15 eller 16.