Fortsæt til hovedindholdet
Altertavler i fynske kirker
Øster Skerninge Kirkes altertavle

Øster Skerninge Kirkes altertavle

Øster Skerninge kirke

Øster Skerninge sogn

Svendborg provsti

Trefløjet altertavle på fodstykke, 2003.

Tórbjørn Olsen (f. 1956))

Øster Skerninge Kirke. Foto: Noel Langsø

Da Øster Skerninge kirke i 2002-2003 blev renoveret,  og væggene atter blev blå som i gammel tid, blev den færøske kunstner Tórbjørn Olsen indbudt til at skabe en ny, trefløjet altertavle, som placeret på et fodstykke (predella) fremstiller fire særskilte motiver. 

Hovedmotivet i midterstykket af det åbne alterbillede er Johannesevangeliets fortælling om den vantro Thomas, der kun kan tro på den opstandne Jesus, hvis han får lov at røre ved sårene i Jesus' håndflader. Thomas' kjortel bliver da rød som blod. 

Det venstre fløjstykke forestiller  de tre kvinder, der kom til den tomme grav, og på fløjstykket til højre englen, der spørger kvinderne, hvem de søger, og derefter fortæller dem, at Jesus er genopstået. Fodstykket har som motiv den gravlagte Jesus. 

Når i fastetiden fløjsiderne lukkes sammen, fremstår på en blodrød baggrund scenen med tornekroningen. 

Tórbjørn Olsens altertavle er malet i en karakteristisk kolorisme, som går op i en højere enhed med det blå rum. 

Kilde: Folder fra Øster Skerninge kirke.