Fortsæt til hovedindholdet
Altertavler i fynske kirker
Sdr. Nærå Kirkes altertavle

Sønder Nærå Kirkes Altertavle 

Sankt Michaels Kirke 

Sønder Nærå  sogn

Midtfyns provsti

Alterbillede ”Blå korsfæstelse” 2002

Anita Houvenaeghel (f.1945)


I forbindelse med kirkens renovering i 2002 fik Anita Houvenaeghel til opgave at farvesætte kirken og male nyt alterbillede. 

Kunstneren har kaldt alterbillede ”Blå korsfæstelse”. 

Man ser enkle figurer i en ekspressiv naturskildring. 

"Anita Houvenaeghels billede skildrer korsfæstelsen og opstandelsen i ét. Det hvide lys er opstandelsens lys. Og man fornemmer, at graven åbner sig. At der så også i virkeligheden er en grav for foden af billedet understreger blot alvoren."

Citat af provst Inge Dalsgaard.

Kilde: Kirkens hjemmeside

Sdr. Nærå Kirke. Foto: Noel Langsø