Fortsæt til hovedindholdet
Altertavler i fynske kirker
Turup Kirkes altertavle

Turup Kirkes altertavle

Turup Kirke

Turup Sogn

Assens provsti

Maja Lisa Engelhardt (f.1956)

Turup Kirke: "Den opstandne Kristus alene ved søbredden"

I forbindelse med restaureringen af Turup Kirke i 2006-2007 valgte menighedsrådet at anskaffe en ny altertavle malet af Maje Lisa Engelhardt.

Augustinusfonden bevilligede  den nødvendige finansiering.

Altertavle "Den opstandne  Kristus alene ved søbredden."

Farvesammensætningen i altertavlen kredser om de grønne farver - herunder søbreddens frodighed, vinbladets farve, olivenbladene, grenenes farver og den danske natur. Disse grønne farver fra maleriet harmonerer  efter Maja Lisa Engelhardts anvisning med kirkens bænke, pulpitur og orgel. 

Alterbilledet forstiller den opstandne Kristus alene ved søbredden, hvor Kristus spejler sig i søen. Dette giver en opfattelse af, at der også er et kors i maleriet.

Kildemateriale:

Pjece om Turup Kirke udgivet efter restaureringen af kirken.

Bogen "MOD LYSET" Tyve kirkeudsmykninger af Maja Lisa Engelhardt.