Fortsæt til hovedindholdet
Glaskunst i fynske kirker
Gamtofte Kirke glaskunst

Gamtofte Kirke  
Tre glasmosaikker

Gamtofte kirke
Gamtofte sogn
Assens provsti
Peter Brandes (f. 1944)


Peter Brandes


Peter Brandes


Peter Brandes

3 glasmosaikker i sydvendte vinduer med målene 207x110cm

I 2004 skænkede Peter Brandes tre glasmosaikker til Gamtofte kirke, som han har en stærk familiemæssig tilknytning til.

Kunstneren har valgt tre forskellige motiver og tildelt dem hver sin stærke grundfarve.

Den gult dominerede midtermosaik viser Jesu helbredelse af den blinde ved dammen ( Johs. Kap.9.)

Den blinde er her skildret som bagbunden og ufri.

Både blå og den røde rude viser aftryk af Kristi ansigt, men i to helt forskellige situationer.

Den blå er Abgars Mandylion.  Her vises aftrykket  af et meget kraftfuldt ansigt. 

Mens  Veronikas Svededug, der domineres af den røde farve, refererer til den lidende Kristus.

I forbindelse med donationen har Maja Lisa Engelhardt farvesat kirken.

Gamtofte kirke rummer endvidere et broncekrucifiks, 2004,  udført af Peter Brandes.

Andre værker i fynske kirker af Peter Brandes:

Thomas Kingos Kirke :

Døbefont af keramik og dåbsfad og kande af sølv fra 2003.

Kilde: Gamtofte Kirke:

Udsmykning og udvalg af kirkens kunstværker.

Tekst af Peter Brandes

Gamtofte 2004

Om mosaikkerne og deres motiver siger han selv:

”Det er Abgars Kristusansigt, kaldet mandyliet, Kristus helbreder en blind, Johs. 9,6 og Veronikas svededug – alle tre ruder udført hver især med grundfarverne blå, gul og rød.

Abgar-ansigtet og Veronikas Svededug er begge aftryk, historisk kaldt acheiropoiter, det vil sige aftryk ikke gjort af menneskehånd. De pretenderer begge at vise Kristi Ansigt i to vidt forskellige øjeblikke. Rudernes farver forsøger at understrege dette. Begge billeder har den dobbelthed i sig, at de både er aftryk og billeder på Kristi historiske eksistens, men også relikvier. Midt mellem disse to aftrykte ansigter tolkes Johannesevangeliets beskrivelse af, hvorledes Kristus helbreder den blinde ved dammen Siloam. Joh 9,1-41”.

ABGARS MANDYLION

(Ordet er arabisk og betyder slør eller klæde).

Traditionen beretter, at kong Abgar, der var syg, skrev til Jesus og bad ham komme og helbrede sig.

Jesus kunne ikke forlade sin gerning, men sendte en budbringer, der medbragte et linnedklæde med et aftryk af Jesu ansigt. Klædet havde helbredende kraft, og er siden blevet et højt skattet relikvie.

JESUS HELBREDER DEN BLINDE.

Det midterste vindue, det gule, rummer hovedmotivet: Kristus helbreder den blinde ved dammen.  Den blinde er bagbunden, uforløst.

Ruden udspringer af scenen fra kap 9 i Johannesevangeliet, hvor Kristus helbreder  den blinde.

Petr Brandes har kommenteret ruden:” Man ser på min rude kun Kristi arm og hånd og fingre, som berører og helbreder den blindes øjne.

Kristus står uden for ruden. Den blinde bliver seende. Hans tro gør ham seende.”

VERONIKAS SVEDEDUG  - KRISTI ANSIGT

 Legenden fortæller, at en barmhjertig kvinde rakte sit hovedtørklæde til Jesus, for at han på vejen til Golgatha kunne tørre sit ansigt for sved og blod.

Da Veronika fik sit tørklæde tilbage, bar det et aftryk af Kristi ansigt.