Fortsæt til hovedindholdet
Glaskunst i fynske kirker
Kerteminde Valgmenighedskirke

Kerteminde Valgmenig-hedskirke. Alterruder

Emauskirken

Kerteminde Valgmenighed

4 glasmosaikruder 2019

Helle Scharling-Todd (f.1945)

De fire glasruder, to på hver side af  alteret, udgør alterudsmykningen.

Rudernes tema er fortællingen om disciplenes møde med Jesus mødet i Emaus.

Historien  fortælles med en række symboler i to ovale former, en orange og en blå.

I arbejdet er udelukkende anvendt glas og bly.