Fortsæt til hovedindholdet
Glaskunst i fynske kirker
Kullerup kirke glaskunst

Kullerup Kirke

Kullerup kirke
Kullerrup sogn
Nyborg provsti
Glasmalerier i våbenhus
Maja-Lisa Engelhardt (f.1956)

Maja Lisa Engelhardt 
”Den brændende tornebusk” Foto: Leif Tuxen

Maja Lisa Engelhardt
”Vintræet”
Foto: Leif Tuxen

Glasmalerierne i de to vinduer i Kullerup kirkes våbenhus er udført af kunstneren Maja Lisa Engelhardt i 2002.

Våbenhuset er et gennemgangssted, og derfor skal ruderne stå som et signal – en påmindelse, som fortæller noget væsentligt.

I østvinduet er motivet fra Det gamle Testamente ”Den brændende tornebusk”

”Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk”

Om det udtaler kunstneren, at det er et motiv, som hun altid gerne har villet overføre til glasmosaik, da det drejer sig om lys og lysets kraft igennem Gud.

I vestvinduet er motivet fra Det nye Testamente ”Vintræet”

”Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden”.

Ved at vælge et motiv fra det nye testamente i vestvinduet udtaler kunstneren, at det er væsentligt for hende på denne måde at sammenkæde Det gamle og Det nye Testamente.

Hvor Guds usynlige tilstedeværelse vender mod øst, er det vigtigt af få hans søns tilstedeværelse med over for Guds lys.