Fortsæt til hovedindholdet
Glaskunst i fynske kirker
Nyborg kirke glaskunst

Nyborg Kirkes
altervindue

Vor Frue Kirke
Nyborg sogn
Nyborg provsti
Glasmosaik 2015
Maja Lisa Engelhardt (f.1956)
Kunstværket er opsat i kirkens altervindue
Doneret af Augustinus Fonden
Glasarbejdet er udført af glarmester Per Steen Hebsgaard

"Opstandelsesruden" Altervinduet i Nyborg Kirke


Motivmæssigt spiller Nyborgruden sammen med alterkrucifikset, der er udført af Maja Lisa Engelhardt i 2011.  Dette er ikke et  kors med en lidende skikkelse, men et livstrækors, der med en bølgende træagtig form leder tanken hen på det spirende liv.

Dette opstandelsesmotiv fortsætter op i vinduet, hvor man både kan ane korsets sorte linier og følge livstræets grene, der rejser sig og peger på nyt liv, som er undervejs.

Kilde: 

www.nyborgkirke.dk/altervinduet