Fortsæt til hovedindholdet
Glaskunst i fynske kirker
Odense Valgmenighed altertavle i glas

Odense Valgmenigheds alterrude

Altertavle (2023)

John Kørner (født 1967)

John Kørners glasmaleri
Foto: Jens Wognsen

John Kørners glasmaleri
Foto: Jens Wognsen

Den store, malede rude i Odense Valgmenighed er et værk, som man uden besvær kan vandre ind i. Vejen, der fører blikket fremefter og ud i verden, er som en fremtid, der begynder nu. Og hele tiden er i gang med at begynde nu. Man mærker himlens og jordens storhed, når man kigger, for himlen fylder halvdelen af billedet, og der er vand og træer. Og æblerne, der falder… er det gaver og overflod? Eller tegn på fald? Eller tegn på begge dele? Som vores liv er det? 

Mennesker har en markant plads i verden. Men den storhed, som John Kørners glasrude udtrykker, sætter os varsomt på plads. Man opdager sin plads blandt alt levende i naturen. 

I sin kunst giver John Kørner udtryk for aktuelle udfordringer. Hans lyse og klare farver trækker beskueren til sig, samtidig med at motiverne har en alvor. Det er ikke en alvor, der gør os magtesløse over for verdens problemer, men det er en alvor, der vækker til bevidsthed. Hans kunst er på én gang realistisk og poetisk. 

Kilde: Inger Hjuler Bergeon, præst i Odense Valgmenighed.