Fortsæt til hovedindholdet
Kors og krucifikser i fynske kirker
Nyborg Kirke krucifiks

Nyborg Kirke 
Alterbordskrucifiks

Vor Frue Kirke

Nyborg Sogn

Nyborg Provsti

Alterbordskrucifiks 2015

Maja Lisa Engelhardt (f.1956)

Til altret i Nyborg Kirke har Maja Lisa Engelhardt i 2011 skabt et forgyldt broncekrucifiks.

 “Alterkrucifikset er med sin bølgende form et træagtigt kors, som har en dynamisk kraft og vækst, og som ved forgyldningen har lyset i sig. Det leder tanken hen på det spirende, kommende opstandne liv. Nederst er det døde korstræ – det sorte, glatte og kantede stykke – og derfra vokser “Livstræets kors” nærmest organisk op med aftryk af olivengrene. Og selv om det ikke er et kors med en skikkelse på, kan man alligevel ane åbenbarelsen af en velsignende skikkelse i det.

Alterkorsets symbolik føres videre i Maja Lisa Engelhardts arbejde med et nyt altervindue, der blev opsat i 2015.”

Kilde : Nyborg sogns hjemmeside.

Nyborg Kirkes Krucifiks.
Foto: Ard Jongsma