Fortsæt til hovedindholdet
Malerier m.m. i fynske kirker
Odense Sankt Hans Kirkes maleri

Odense Sankt Hans
Kirkes maleri

Sankt Hans Kirke

Sankt Hans Sogn

Sankt Knuds Provsti

Maleri midlertidigt opsat som altertavle i perioden aug. 2010 – maj 2017

Agnete Kofoed  Petersen (f.1966)

Maleriets titel er ”Kristi Favntag”.

I billedet skimtes et kors.

Bjælkerne krydses ved Jesu hjerte.

Der møder Gud mennesket.

Altertavlen  tager udgangspunkt i denne symbolik.

  

Kilde:

Kirkens hjemmeside.