Nyheder
Nyheder

19 nye fynske menig-hedsråd er valgt

Mere end halvdelen af rådsmedlemmerne er genvalgte 

Hans Tausens Kirke i Odense er et af de steder, hvor der har været valg. Foto: Ard Jongsma

Menighedsrådsvalget er nu gennemført i de 19 råd i Fyens Stift, som har menighedsrådsvalg hvert andet år, og de nye råd er gået i gang med arbejdet.

Lidt under halvdelen af de nye rådsmedlemmer (45 procent) er nyvalgte, og 55 procent af medlemmerne er genvalgte. Biskop Tine Lindhardt glæder sig over resultatet.

”Det er glædeligt, at mere end halvdelen af menighedsrådsmedlemmerne har haft lyst til en periode mere, for folkekirken står og falder med, at mange mennesker yder et frivilligt arbejde i menighedsrådene,” siger hun.

Skaber kontinuitet

Ordningen med to-årige perioder blev gennemført i 2012 i et forsøg på at gøre det nemmere at tiltrække menighedsrådsmedlemmer, fordi det kan være lettere at forpligte sig til to år end til de fire år, som stadig er den mest almindelig menighedsrådsperiode. Således er det altså kun 19 ud af Fyens Stifts 171 menighedsråd, der har to-årige valgperioder. Biskoppen er godt tilfreds med, at muligheden findes.

”Midtvejsvalget kan være med til at skabe kontinuitet i menighedsrådsarbejdet, fordi der sjældent sker en 100 procents udskiftning ved ét valg. Det betyder, at de nye ikke begynder på bar bund, men man får løftet erfaring videre,” siger hun

Disse 19 menighedsråd i Fyens Stift har haft valg

Flemløse-Søby Sognes Menighedsråd  
Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd 
Hans Tausens Sogns Menighedsråd 
Herringe-Gestelev Sognes Menighedsråd  
Hou-Stoense-Snøde Sognes Menighedsråd 
Kværndrup Sogns Menighedsråd  
Munkebjerg Sogns Menighedsråd  
Næsby Sogns Menighedsråd 
Nørre Søby-Heden Sognes Menighedsråd                                                 
Orte Sogns Menighedsråd  
Otterup Sogns Menighedsråd  
Skellerup-Ellinge Sognes Menighedsråd  
Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd 
Stenstrup-Lunde Sognes Menighedsråd 
Sønder Broby Sogns Menighedsråd  
Tved Sogns Menighedsråd 
Vollsmose Sogns Menighedsråd  
Vor Frue Sogns Menighedsråd, Svb.  
Ærø Menighedsråd