Nyheder
Nyheder

Beboerne på havnen skal høre til samme sogn

Når Odense udvikler sig, skal folkekirken følge med, siger biskop Tine Lindhardt

Biskoppen fremlægger sit høringsforslag på et møde for præster og menighedsrådsmedlemmer i Sankt Hans Sogn, Fredens Sogn og Hans Tausens Sogn. Foto: Marianne Hyrlov

Biskoppen ønsker at samle beboerne på Odense Havn i det samme sogn for at styrke betjeningen af havnens beboere. I øjeblikket er beboerne i de store boligområder på Odense Havn fordelt på tre forskellige sogne og tre kirker.

”De mennesker, der bor på havnen, skal ikke være i tvivl om, hvilken kirke de hører til, og hvilke præster, der er deres præster. Blandt andet derfor vil jeg gerne samle havnebydelen i ét sogn,” siger biskop Tine Lindhardt.

For at det kan gennemføres, skal der fastlægges nye sognegrænser, og biskoppen har efter et møde med præster og menighedsrådsmedlemmer i de tre berørte sogne, Sankt Hans Sogn, Fredens Sogn og Hans Tausens Sogn sendt et forslag om sognegrænseændringer i høring.

Forslaget går ud på, at havnens beboere fremover skal høre til Fredens Sogn. Biskop Tine Lindhardt har bedt om, at høringssvarene sendes til hende inden den 31. oktober 2019, og hun forventer at træffe beslutning inden årsskiftet.

Et kirkeskib

Der lægges i høringsforslaget op til, at beboerne på havnen får Fredens Kirke på Skibhusvej som deres sognekirke, men biskoppen drømmer om, at der på længere sigt kan etableres et kirkerum eller et mødelokale på eller i havnen.

Min drøm er, at der kommer en husbåd eller et ”kirkeskib”, som kan ligge i havnen og være et mødested for havnens beboere – unge, ældre, børn – sammen og på kryds og tværs, og hvor man også kan holde gudstjenester, og måske dåb og vielser. Men lad os nu se, om det er noget man overhovedet efterspørger. Jeg synes, det er vigtigt, at de mennesker, der bor i området, får indflydelse på, hvad der skal ske, og hvordan kirken skal være til stede på havnen – Men derfor kan man jo godt drømme!” siger biskoppen.

Citysogn

Sankt Hans Sogn vil ud fra høringsforslaget om sognegrænseændringerne i første omgang få færre beboere, men sognet står også overfor nye og spændende udfordringer. Der lægges nemlig op til, at Sankt Hans Sogn bliver et citysogn, som kan fokusere på betjeningen af det nye Thomas B. Thriges Kvarter og andre nye boligområder i sognet og på den måde indgå som en naturlig del af kirkerne i city. Hans Tausens Sogn berøres kun sporadisk af ændringerne.

”Det er naturligt, at folkekirken udvikler sig i takt med, at Odense gør det, og det, vi lægger op til nu, er på den måde udtryk for rettidig omhu,” siger Tine Lindhardt.

Læs Tine Lindhardts høringsforslag – den såkaldte sindetskrivelse – til de tre sogne her

Nuværende sognegrænser. Klik på kortet for at gøre billedet stort

Forslag til ændrede sognegrænser. Klik på kortet for at gøre det stort