Nyheder
Nyheder

Bibelen 2020 - gamle ord i nye klæder

Markeringen i Odense Domkirke den 22. marts er aflyst.

For første gang i 28 år kommer der nu en ny bibeloversættelse. Bibelselskabet udgiver ”Bibelen 2020” – en ny samlet oversættelse af Bibelen i et mundret og nutidigt sprog. 

Klik på billedet og læs mere om Bibelen 2020

Mange kender sikkert Den Nye Aftale, som er en nudansk oversættelse af det nye testamente. Siden 2013 har man arbejdet på en tilsvarende oversættelse af det gamle testamente, og nu foreligger de samlet i en fælles nudansk bibeloversættelse.

Det fejrer vi i Fyens Stift søndag d. 22. marts med en festgudstjeneste i Odense Domkirke kl 10.00 ved Biskop Tine Lindhardt. Her vil dagens tekstlæsninger være fra Bibelen 2020.

Alle teksterne til højmessen den 22. marts kan downloades her

Tilladelse til at bruge den nye oversættelse 

I forbindelse med udgivelsen af den nye oversættelse giver biskop Tine Lindhardt tilladelse til, at Fyens Stifts præster må bruge "Bibelen 2020” i højmessen og til andre gudstjenester. Man kan dog ikke bruge den nudanske oversættelse i ritualerne (dåb, nadver, vielse, begravelse, velsignelse, Fadervor mv) 

Samtidig giver biskoppen tilladelse til at bruge kollekter fra ”Gudstjenestens bønner 1 og 2”, ”100 salmer”, ”Kirkesangbogen” samt ”Tillæg til alterbogen”. 

Alle tilladelser gives under forudsætning af, at præster og menighedsråd er enige. 

Læs den stående tilladelse og vilkårene for tilladelsen her her

Temadag i forlængelse af gudstjenesten

Efter festgudstjenesten den 22. marts inviteres alle til frokost og foredrag i Sankt Knudssalen, bl.a. ved redaktør Cecilie Ahlmann Raaberg, og oversættere Else K. Holt og Caroline Albertine Minor. Og så bliver der også mulighed for selv at prøve kræfter med oversættelse.

Læs programmet for temadagen og tilmeld dig her

Teologisk Undervisning Fyn præsenteres

På temadagen præsenterer religionspædagogisk konsulent Hanne Uhre Hansen et nyt tiltag i Fyens Stift, nemlig; "Teologisk Undervisning, Fyn." 

Det er et nyt 3-årigt undervisningsforløb i teologi, der henvender sig til alle, der har lyst til at dykke dybere ned i teologiens verden og beskæftige sig med de store spørgsmål i tilværelsen, sådan som de brydes i kristendommens prisme.

Undervisningen præsenterer de centrale teologiske fagområder med fokus på kristendommens samspil med kultur og samfund. Den sigter overordnet på at formidle viden og indsigt i troens og tænkningens verden og således ruste deltagerne til at tage livtag med aktuelle spørgsmål om religion, eksistens og etik.

Undervisningen ligger fordelt på 8 lørdage om året, og der er opstart til september 2020. Der bliver plads til 35 deltagere pr. årgang, og man kan tilmelde sig via Fyens Stifts hjemmeside fra 1. april.

Læs mere om Bibelen 2020 klik på krydset

Bibelen 2020 er Bibelselskabets nye oversættelse af Bibelen i et nutidigt sprog. Den nye bibel er oversat af eksperter i græsk og hebraisk, og bearbejdet af forfattere og sprogfolk.

 

Bibelselskabet har undervejs i arbejdet med oversættelserne inddraget 500 frivillige tekstlæsere fra hele landet og i alle aldre. Det er hensigten med den nye bibeloversættelse, at den skal gengive meningen i de bibelske grundtekster på et alment forståeligt nudansk - og nu skal den så stå sin prøve hos danskerne, forklarer generalsekretær i Bibelselskabet, Birgitte Stoklund Larsen:

 

"Jeg ser meget frem til udgivelsen. Når jeg har været ude og holde foredrag rundt omkring om den nye bibeloversættelse, kan jeg mærke, at det er noget, folk går op i: Hvordan lyder godt bibelsprog i dag? Det er jo udtryk for, at folk opfatter Bibelen som deres egen bog – og det forpligter, når man oversætter."

 

Hun glæder sig til tilbagemeldingerne, fortæller hun, og forudser både positive og kritiske røster:

 

"'Den gamle' bibeloversættelse bliver altid meget populær, når der kommer en ny. Men forhåbentlig vil folk gå til teksten med nysgerrighed og åbenhed og opleve, at der er et flow og en forståelighed i den nye oversættelse."

 

For at understøtte læsningen af Bibelen har Bibelselskabet i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter udviklet et digitalt univers under overskriften "Udforsk Bibelen i fællesskab". Her kan man finde studiemateriale udformet af præster og teologer, og man kan booke foredrag med flere af kræfterne bag Bibelen 2020. 

 

Læs mere på: www.bibelselskabet.dk/udforsk2020