Nyheder
Nyheder

Biskopperne vil gerne have en bred debat

Biskop Tine Lindhardt har været med i processen om folkekirkens liturgier, som nu kommer ud til en bred debat blandt andet i form af de samtalekort, som bringes i Menighedsrådenes blad

Biskop Tine Lindhardt. Foto: Ard Jongsma

Tekst: Alex Kjær, Landsforeningen af Menighedsråd

Hvordan skal gudstjenesten se ud i fremtiden? Det vil biskopperne gerne have en bred debat om i forbindelse med deres arbejde om folkekirkens liturgier, som har været i gang nogle år.

Der er blevet udarbejdet rapporter om sakramenterne, dåb og nadver, og om gudstjenesten. Og for et år siden kom en rapport om autorisation. Rapporterne er lavet af fagudvalg, som er nedsat af biskopperne. Fagudvalget om autorisation har virket i et års tid, de to andre i to år.

Mange faggrupper og mange mennesker er i berøring med gudstjenesten, derfor er det vigtigt at få så bred en debat som muligt.

- Debatten foregår heldigvis allerede, men vi vil gerne have inddraget rigtig mange, og det håber vi sker bl.a. med samtalekortene her i bladet. Vi vil gerne have alle på banen, kirkeligt, folkeligt, fagfolk, ja alle der har lyst til at give deres besyv med. Fx er der også spørgsmål om musik i forbindelse med gudstjenesten, som er vigtige at drøfte. Og hvad er et ritual overhovedet for noget? Er det alene ord, eller er der andre ting, som også spiller ind? spørger Tine Lindhardt.

Formålet med fagudvalgenes arbejde har været at træde et skridt tilbage for at komme med overvejelser over, hvad sakramenterne er, hvad ligger der i autorisationsbegrebet, hvad er på færde i gudstjenesten, og hvorfor siger og gør man, som man gør? Tanken har været at give et godt grundlag gennem rapporterne og andet materiale til at tage del i den debat, som biskopperne nu håber kommer rundt omkring.

Mange spørgsmål

- Det særlige ved rapporterne er, at der stort set ikke er nye forslag. Derimod rejses der mange spørgsmål, fx spørgsmål til gudstjenesten som er dukket op gennem de senere år eller spørgsmål om nadver og dåb. Spørgsmålene indgår i rapporterne, men der er ikke nogle færdige svar. I stedet kommer man med opmærksomhedspunkter og overvejelsespunkter, og man kommer med ”for og imod punkter”, fordi man gerne vil lægge op til debat, forklarer Tine Lindhardt.

Det med autorisation kan måske virke mærkeligt for nogle, men det handler i bund og grund om, hvem der skal bestemme, hvordan vi holder gudstjeneste. Hvad kan tale imod autorisation, hvad kan tale for, hvad kan tale for en mellemvej og ikke mindst: hvordan skulle sådan én være?

Tine Lindhardt har ikke nogen fornemmelse af, om der er et flertal folkeligt og kirkeligt, som gerne vil ændre markant på gudstjenestens nuværende form, eller det modsatte.

- Det må den kommende debat vise. I den debat, der allerede har været, er der nogle, som gerne ser ændringer, og nogle som ikke ønsker ændringer. Ligesom der også nogle, der ligger midt i mellem.

Tine Lindhardt tror, at noget af det man kommer til at diskutere, er genkendelighed.

- Hvad vil det sige, at noget er genkendeligt? Det kan være alt fra – og det her er ikke noget færdigt svar fra min side – at det skal være ligesom, da jeg var der sidst, til at det er en grundstruktur, der skal være genkendelig. Eller at det skal være genkendeligt fra søndag til søndag, eller at det skal være genkendeligt teologisk og luthersk.

Biskoppen mener også, det kan være vigtigt at få drøftet, om der er noget i en gudstjeneste, som er uopgiveligt. Eller er der noget, som man synes, man kan ændre, og hvad det i så fald kan være?

- Det kan være gode spørgsmål i forhold til at få drøftet gudstjeneste, dåb og nadver og autorisation, uden at man på forhånd har lagt sig fast på svarene, siger hun og tilføjer, at samtalekortene er gode i forhold til at få samtalen i gang, fordi de kommer omkring alle tre emnefelter, gudstjenesten, sakramenterne og autorisation.

Til efteråret 2020 skal der samles op på processen. Det er endnu ikke besluttet, præcist hvordan, men det kan fx være i form af vejledninger, et liturgiudvalg, en liturgikommission eller en rapport. Det kan også være, der viser sig noget helt andet i løbet af debatten.

Biskopperne vil gerne have så mange tilbagemeldinger som muligt. En del debat kommer sikkert til at foregå i aviser, i bladet her og mange andre steder. Der er desuden oprettet en mailboks, hvor man kan sende sine overvejelser til. Så hvis man i et sogn, et provsti, et stift eller en distriktsforening har haft et møde om liturgi, må man meget gerne sende nogle ord om det, eller evt. tage et billede af en tavle, hvis der er blevet skrevet punkter ned i løbet af debatten.

- Jeg kan love, at vi læser det hele igennem i forbindelse med de drøftelser, vi skal have om det videre forløb i processen, garanterer Tine Lindhardt.

Send tekst eller foto til folkekirkensliturgi@km.dk.

Samtalekortene kan printes her