Nyheder
Nyheder

Citykirker i Odense går i samarbejde

Folkekirken skal sættes mere i spil i Odenses nye byrum, og derfor vil tre bysogne nu arbejde tættere sammen. 

Sognepræst Peter Jacobsen fra Sankt Hans Kirke

Sognepræst Peter Jacobsen fra Sankt Hans Kirke skal være tovholder på projekt "Kirken i City"

Samspillet mellem by og kirke skal styrkes i takt med at flere mennesker flytter til Odense midtby. Derfor har biskop Tine Lindhardt i samarbejde med domprovst Regina Ljung igangsat et treårigt projekt med titlen ”Kirken i City.”

Sognepræst Peter Jacobsen fra Sankt Hans Kirke i Odense er udpeget som projektets tovholder. I samarbejde med et arbejdsudvalg bestående af præster og menighedsrådsmedlemmer skal han være med til at gøre folkekirken mere synlig og samtidig styrke samarbejde mellem de tre midtbysogne – Domsognet, Vor Frue Sogn og Sankt Hans Sogn.

Folkekirken skal op i folks bevidsthed

” For mig vil det være en succes, hvis kirken som helhed kommer højere op i folks bevidsthed ved begivenheder, der går ud over dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, hvor de fleste i forvejen møder kirken. Det kræver, at vi sørger for, at flere i byen får anledninger til at ”støde på” kirken fx ved større kulturelle begivenheder eller handelsbegivenheder – eller i forbindelse med de store kristne højtider,” siger Peter Jacobsen.

Han tøver med at udtale sig meget konkret om projektets indhold, for den arbejdsgruppe, som han skal arbejde sammen med, er endnu ikke nedsat, og det er vigtigt, at det bliver et samspil.   

”Det bliver arbejdsgruppens første opgave at tale sig ind på, hvilke konkrete mål og projekter, vi vil have, og hvad vores første prioriteter er. Men bare det, at sognene nu begynder at tænke hinanden med i kommunikationen med midtbyens beboere, vil være en stor fordel, ” siger Peter Jacobsen.

Han begynder arbejdet som projektleder i en halvtidsstilling den 1. april 2021.

Fakta om kirken i city 

En arbejdsgruppe bestående af de tre kirkers præster samt menighedsrådsmedlemmer fra de tre sogne nedsættes nu for at fastlægge arbejdet i projekt ”Kirken i City”.

 

Projektets styregruppe består af biskop Tine Lindhardt og domprovst Regina Ljung.

 

Projektet finansieres af Sankt Knuds Provsti.