Nyheder
Nyheder

Da præsten fik familie 

Da danske præster fik lov til at gifte sig for 500 år siden, begyndte en ny tid for præstegårdens rolle i lokalsamfundet. Nu sættes der fokus på præstegårdenes betydning for fynsk identitet

Den Fynske Landsby, Tommerup præstegård

Den Fynske Landsby, Tommerup præstegård

Sognepræst Torkil Jensen modtog støtten fra Energi Fyns Almene Fond

Hvad betyder de fynske præstegårde for udvikling af lokalsamfundet? Og hvordan har den betydning udviklet sig siden reformationen, hvor præster begyndte at stifte familie? Det sættes der fokus på med en flytbar udstilling, som stilles op i Den Fynske Landsby i 2017 i anledning af reformationsjubilæet.

Udstillingen har netop fået tildelt 90.000 kroner i støtte fra Energi Fyns Almene Fond.

Læs mere her

”Projektet handler i bund og grund om, hvordan reformationen har været med til at definere udviklingen af det moderne velfærdssamfund, og derfor har betydning for os alle i dag,” siger biskop Tine Lindhardt. 

Udstillingen etableres i Tommerup Præstegård i Den Fynske Landsby. Det var i landsbyens præstegård, præsten boede og virkede som teolog og prædikant og ”forvalter” af de kirkelige handlinger. Det var også herfra præsten førte tilsyn med sine sognebørn – og med skolen efterhånden som den blev en fast bestanddel af samfundet. Præstegården var således omdrejningspunkt for livet i sognet: skolegang, opdragelse, selskabelighed, tilsyn og kulturelle aktiviteter. Præstegården var et omdrejningspunkt i forholdet mellem borgerne og staten.

Efter udstillingen har været vist i Den Fynske Landsby i sommeren 2017 skal den turnere rundt på Fyn til skoler, lokalarkiver, museer, sogne- og menighedshuse med mere.

”Udstillingen om den lutherske præstegård gennem 500 år indgår som et væsentligt element i reformationsfejringen på Fyn. Til sammen skal de mange arrangementer i forbindelse med fejringen sikre både bredde og mulighed for fordybelse og eftertanke, refleksion og mulighed for at opleve noget sammen,” siger sognepræst Torkil Jensen, der er en af tovholderne på reformationsfejringen i Fyens Stift.                

Åbent hus i fynske præstegårde

I løbet af året bliver der desuden arrangeret åbent hus i udvalgte præstegårde på Fyn.  Her vil der være mulighed for besøg hos præsten, som fortæller om livet i præstegården. Her rejses spørgsmålet også om præstegårdens rolle i dag. Er præstegårdens rolle som kulturinstitution ved at blive tømt for indhold, fordi denne rolle overtages af sognegårdene?

”Vi glæder os til en række arrangementer i præstegårde rundt om på Fyn med f.eks. foredrag, havevandring, kirkebesøg og leg for børn – og med kaffe og præstegårdskage ,” siger Rikke Gotfredsen, der er den anden tovholder for reformationsjubilæet på Fyn.  


Læs mere om reformationsfejringen her:

www.reformationfyn.dk        

www.luther2017.dk

http://www.folkekirken.dk/om-troen/reformation


Yderligere oplysninger:

Sognepræst og tovholder på reformationsfejringen i Fyens Stift, Torkil Jensen, telefon: 66 12 30 24, mail: toje@km.dk

Sognepræst og tovholder på reformationsfejringen i Fyens Stift, Rikke Gotfredsen, telefon: 66 12 30 24, mail: rg@km.dk

    


Tommerup Præstegård
tegner: Frede Madsen

Baggrund:

Den 31. oktober 2017 er 500 år siden, Martin Luther opslog sine 95 teser på Slotskirkedøren i Wittenberg og dermed indledte reformationen. Det skal fejres i hele landet, og naturligvis også på Fyn. Sigtet med fejringen er bl.a. at fremme forståelsen af reformationens betydning for det danske samfund, den danske kirke, dansk identitet og bevidsthed.