Nyheder
Nyheder

Dåb på vores egen måde

Coronakrisen har sat sit præg på den måde, vi holder barnedåb. Det giver udfordringer, men også nogle fordele for de familier, der holder dåb.

En familie sidder i kirken med et dåbsbarn

Kun den nærmeste familie var med i Dalum Kirke den lørdag i oktober, hvor Ditlev Windeløv Rasmussen blev døbt. Privatfoto. 

Af Marianne Hyrlov

Da lille Ditlev blev døbt i Dalum Kirke i efteråret 2020, var forholdene helt anderledes, end dengang hans større søskende blev døbt. Der var nemlig kun ham selv, hans forældre og den nærmeste familie til stede i kirken. Og da barnedåben var slut, gik man hver til sit i stedet for at samles til familiefest.

Fakta

På intet tidspunkt under coronakrisen har kirken været lukket for kirkelige handlinger. 

Corona satte sit præg på Ditlevs dåb, men det gjorde ikke dåben mindre smuk og betydningsfuld, fortæller hans mor, Hanne Windeløv Rasmussen.

”Det var højtideligt i kirken, og der var en anden intimitet over det, fordi der kun var vores familie til stede. Jeg følte familiefællesskabet stærkt, for det kom kun til at dreje sig om os, siger hun.”

Ditlevs forældre fik selv lov til at vælge salmer, og de var glade for at kunne vælge netop de salmer, som betyder noget for dem, nemlig ”Du som har tændt millioner af stjerner” og ”Den signede dag”.

Planen var at aflyse

Familien havde ellers været meget i tvivl, om de skulle holde dåb, mens coronapandemien hærger. De havde faktisk skrevet til deres præst, at de ville aflyse dåben. Men da præsten så skrev tilbage, at det naturligvis var helt i forståeligt, men at hun ville foreslå, at de tænkte over, hvornår de i stedet ville holde dåben, så ombestemte de sig.

”Vi er rigtig glade for, at vi valgte at holde dåb, selvom der ikke blev fest bagefter. I stedet holder vi nok en havefest for at fejre ham, når tiderne tillader det. Det haster ikke, for nu er han jo døbt,” siger Hanne Windeløv Rasmussen.

Familie med dåbsbarn

August Weber Phillips dåb i Ringe Kirke i august 2020. Privatfoto

Rart at være midtpunkt i kirken

I Ringe har Jeppe Phillip og Kathrine Weber også kun gode erfaringer med at holde dåb under coronapandemien. Deres søn August blev døbt i Ringe Kirke en lørdag august. 

”Vi vidste ikke, om man kunne få døbt sit barn i disse tider, men vores store datter går i klasse med præstens barn, og vi mødte præsten til en børnefødselsdag. Her fortalte hun, at man godt kunne holde dåb, og at det kunne blive rimeligt meget på vores præmisser,” fortæller Jeppe Phillip. 

Han er glad for, at familien fik en dåb, hvor kun de og deres gæster var til stede i kirken.

”Det handlede i høj grad om os og om, at vi sagde ja til dåben. Når flere børn skal døbes ved den samme gudstjeneste, kan det godt være lidt kaotisk. Her var vi midtpunkt, og det var specielt og hyggeligt,” siger han.

Efter dåben samledes gæsterne på terrassen i familiens have – det kunne man godt i august måned ­­– og Jeppe Phillip husker tilbage på dagen med stor glæde.

”Jeg kan godt tænke, at hvis vi havde udskudt dåben, havde vi måske ikke fået det gjort,” slutter han.

Fakta

Andelen børn, der bliver døbt, er faldende både i Fyens Stift og på landsplan.

60,8 procent af de børn, der blev født i 2019 i Fyens Stift, blev døbt inden udgangen af 2020. Året før blev 63,3 procent af børnene døbt. Altså et fald på 2,5 procentpoint.

Det markante fald i dåbsprocenten kan blandt andet skyldes, at familierne har udskudt barnedåb på grund af coronarestriktionerne. Dog ses der også et fald i dåbsprocenten i de foregående år. For ti år siden var dåsprocenten 74,9 i Fyens Stift.

Der er store forskelle i dåbsprocenten i de forskellige dele af landet.

 

Læs mere om kirkestatistikken her