Nyheder
Nyheder

"Der er en omverden, der kalder"

Provst Esben Thusgård introducerede begrebet Folkekirken 3.0 på temadag om Kirken og det omliggende samfund.

Esben Thusgård er provst og projektleder for "Kirken i byen" i Århus. Han er her fotograferet til temadagen sammen med biskop Tine Lindhardt

"Der var engang et sogn, en kirke, en præst, en menighed. Nu er der relation, mening og den enkeltes valg! Og en omverden der kalder!"

Sådan sagde Provst Esben Thusgård fra Århus på Fyens Stifts menighedsrådsforenings temadag om kirken og det omliggende samfund på Vissenbjerg Storkro den 10. november.  

Sognekirken skal i følge Esben Tuhsgaard ikke udelukkende være tilstede i kirke og sognegårde, men også alle mulige andre steder. 

"Folkekirken 3.0 er at være en del af et lokalt netværk, og folkekirken kan være det kit, der bringer folk i lokalområdet sammen," sagde han. 

Da han blev spurgt, hvad han anser for at være kirkens kerneopgave, gav han et eksempel: 

"Vi kan ikke overlade spørgsmålet om sundhed til lægerne. Der vil vi være med. Vi skal blande os så meget som muligt i stedet for udelukkende at være optaget at at få folk ind i sognegårdene. Vi skal være en del af samfundet."

Kirken i Byen

Sanne Andersen Hansen er projektmedarbejder på "Kirken i Byen"

Sanne Andersen Hansen, som er cand.mag. i religionsvidenskab og ansat i projeket "kirken i byen", fortalte om en undersøgelse, hun laver i Århus. 

Byen forventes at vokse med ca 40.000 mennesker i de kommende år, og Sanne Andersen Hansen har i undersøgelsen fokus på de nye borgeres religiøse- og kulturelle værdier.

Undersøgelsen skal fungere som et værktøj og en indsigt for menighedsråd og andre i arbejdet med at navigere i en by i udvikling.

"Religion betragtes som en kulturel ressource, og kirkens tilbud betragtes på ligefod med andre kulturtilbud," sagde hun. 

Sæt mål for dit sogn - og nå det. 

Claus Due viste billeder af en kirkehoppeborg, som er en stor succes ved "Byens Dag", som arrangeres af Humlebæk Kirke. 

Også Claus Due fra Humlebæk, som er menighedsrådsmedlem og forfatter til bogen "Sæt mål for dit sogn. Og nå det!", holdt oplæg om Kirken og det omliggende samfund. 

Han fortalte, hvordan han som menighedsrådsmedlem bruger sin erfaring fra erhvervslivet til at markedsføre sin kirke, og dermed har han været med til at fordoble det det gennemsnitlige besøgstal til gudstjenester i Humlebæk fra 40 personer til 80 personer. 

Den loyale menighed er i følge Claus Due kun to procent af befolkningen i Humlebæk (den mørkeblå cirkel). Den faste menighed er 8 procent af borgerne. "Shopperne", de passive og ikke medlemmerne udgør hver 30 procent af sognets beboere. 
"Der er forskel på, hvor meget "Gud" man kan proppe ind i budskabet, alt efter om man kommunikerer til inder- eller ydercirklen," sagde Claus Due.

Claus Due opfordrede til, at man laver en vision for sit sogn, og at man målretter sin kommunikation til de grupper i sognet, som man ønsker at få i tale. 

"Folkekirkens tradition er monolog," sagde han, og han argumenterede for, at kirken i stedet skal gå i dialog med borgerne. Det kan ske digitalt for eksempel via nyhedsbreve og sociale medier - og ved fysiske møder, som når Humlebæk Kirke holder "Byens Dag" med deltagelse af ca. 1000 mennesker. 

Læs mere her

Kirken er usynlig

Til højre i billedet samfundsredaktør Jakob Risbro, TV2/FYN - her i samtale med sognepræst og formand for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Jørgen Bendixen. 

Dagens sidste taler var TV2/FYNs samfundsredaktør Jakob Risbro. Han opfordrende de deltagende menighedsrådsmedlemmer til i langt højere grad at give kirken stemmer i samfundsdebatten. 

"Kirken er usynlig. Hvor er kirkens folk for eksempel i debatten om klimaet og flygtningebørn i Sandholmlejren?," sagde han. 

Jakob Risbro gav også et indblik i, hvordan journalister arbejder, og han kom med helt konkrete råd til, hvordan man "serverer" en historie, som man gerne vil have medierne til at interessere sig for. 

"I skal være aktuelle, I skal mene noget og budskaberne må gerne være simple," sagde han. 

Læs mere her

Jakob Risbro og Claus Due i dialog. I midten Doris Krarup Mogensen fra Fyens Stifts Menighedsrådsforening