Nyheder
Nyheder

Eksistenssamtalen gør kirken til samlingspunkt

Siden 2002 har sognepræst Louise Schousboe arrangeret en studiekreds med sin menighed, hvor man læser og diskuterer emner med relation til kirke, eksistens og historie. Studiekredsen er også udfordrende for den erfarne præst, som skal argumentere for sin sag og bruger det, de sammen lærer, i sine prædikener.

Sognepræst Louise Schousboe (i midten) har arrangeret eksistenssamtaler i menigheden siden 2002. Foto: Henrik Anderson

Tekst: Henrik Anderson. Artiklen er fra "Kirkens Veje". Et tillæg til Fyens Stiftstidende og Fyens Amtsavis

Samtale fremmer forståelsen. Det kunne være mottoet for Louise Schousboe, der er sognepræst ved Aunslev, Bovense og Hjulby Kirker. Siden 2002 har hun været vært for en studiekreds i sognegården, hvor interesserede med hang til diskussion og ny viden mødes og diskuterer forskellige emner.

- Samtale fremmer forståelsen for, hvem man er som menneske, og hvem man er som kristen, og hvem man er i fællesskabet. Derfor er det vigtigt, at vi taler med hinanden, siger Louise Schousboe.

Gruppen har diskuteret emner som det åndelige menneske, Helligånden, den svenske helgen Birgitta af Vadstena, Grundtvig, Luther og Søren Kierkegaard. Dykker man ned under overfladen, handler diskussionerne selvfølgelig om mere end det.

- Hvad går det ud på at være kristen, og hvad handler den kristne tro om? Det skal ikke blive en monolog, som vi præster nogle gange forfalder til, men en dialog, der også bliver utroligt berigende for mig, siger Louise Schousboe.

- Jeg har altid haft en interesse for at skabe rum for den eksistentielle samtale, altså den væsentlige samtale, der handler om mere end vind og vejr. Som præst er det oplagt at skabe rammerne for sådanne samtaler, siger Louise Schousboe.

Tilflyttere finder fællesskab

Hanne Toft, Jytte Odbjerg og Bente Sørup er tre af de omkring 25 deltagere, som mødes en aften hver tredje uge. Med udgangspunkt i den aktuelle bog, lægger Louise Schousboe et emne op til diskussion, men det vigtigste er samtalen.

- Efter jeg flyttede til Aunslev, blev jeg meget glad for at komme i kirken. Jeg blev inviteret med i studiekredsen, og jeg skyndte mig at sige ja tak. Her har jeg fundet et dejligt forum, hvor man kan åbne sig. Man har tillid og føler sig tryg. Der er respekt for forskellige holdninger, men der er samtidig en udvikling, siger Bente Sørup, der flyttede fra Nyborg til Aunslev i 2012 og har været med i gruppen i seks år.

- Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at når der kommer nye med i studiekredsen, åbner de sig allerede fra begyndelsen og kommer frem med dybe, alvorlige spørgsmål, som de har gået og tænkt over, men som man ikke normalt sætter sig ned og taler om, siger Bente Sørup.

I studiekredsen fandt Bente Sørup også det fællesskab, som hun ledte efter, da hun flyttede til byen. Her delte de andre hendes interesser, og kemien passede.

- Vi får jo en tår kaffe, et stykke kage og et grin, siger Bente Sørup.

Personlig tilgang

For Hanne Toft var især sognepræst Louise Schousboes nærmest pågående facon gnisten, der vækkede interessen for kristendommen og livets store spørgsmål.

- Da jeg flyttede hertil, havde jeg selvfølgelig hørt mange præster, som alle var velformulerede og vidende, men det sjove ved Louise er, at hun er med i det. Hun er det. Hun taler ikke bare for at holde snakken gående. Når vi har studiekreds kommer hun hen og spørger: "Hvordan ser din gud ud? Hvad er det for en gud, du har?". Den måde at tale om tingene gør det alment menneskeligt, og det kitter gruppen sammen. Der er ikke noget rigtigt svar, men spørgsmålene er åbne, siger Hanne Toft.

Louise Schousboe indrømmer hurtigt, at der ikke findes klart svar på mange af de spørgsmål, der kommer op i studiekredsen, og det er med til at sænke paraderne hos de tre kvinder.

- Der var mange år, hvor jeg ikke gik op i tro, men diskussionerne i studiekredsen har lært mig meget. Man kan stille spørgsmål, og Louise svarer, så det er til at forstå. Vi går altid klogere hjem, siger Jytte Odbjerg fra Nordenhuse.

Studiekredsen holder fast i det bibelske fundament, så det ikke bliver "løs snak", som Louise Schousboe formulerer det.

- Det er en indgang til Bibelen. Vi skal drage nytte af den livsvisdom, der kommer til orde i Bibelen, siger hun.

Fødekæde til gudstjenesten

Vinterens tema er fadervor med udgangspunkt i bogen "Oplysning til borgerne om Fadervor" af de to biskopper Tine Lindhardt og Marianne Christiansen. Den udlægger bønnens historie linje for linje både i historisk og nutidig kontekst. Fra gang til gang sætter studiekredsen få sætninger af fadervor under lup.

For sognepræst Louise Schousboe har studiekredsen også en menighedsopbyggende funktion. Den knytter deltagerne sammen om noget andet end gudstjenesten for ikke at nævne dåben, brylluppet og begravelsen.

- Mange af dem, der deltager i studiekredsen, kommer også i kirken. På den måde er det en slags brobygger. Det er virkelig vigtigt for mig at opbygge menigheden her, siger Louise Schousboe.

Louise Schousboe fortæller, at de ikke inviterer kendte foredragsholdere til sognegården længere, fordi hun oplever, at de mindre arrangementer fungerer bedre, da man kommer hinanden ved i højere grad i samtalen, end hvis man lytter til et foredrag og slutter det af med en hurtig kop kaffe.

- Det er fantastisk for mig, når jeg står på min prædikestol og ser ud over en forsamling af mennesker, som jeg rent faktisk kender, og som jeg ved har holdninger og prioriterer i livet.

Hun ser studiekredsen som en nyttig ressource i arbejdet med gudstjenesten.

- Jeg bruger studiekredsen i forberedelsen til mine prædikener og i arbejdet med mine gudstjenester. Der har jeg blandt andet lært fra studiekredsen, at rum til eftertanke er vigtigt - også i min prædiken. Tidligere var min prædiken nok i højere grad bygget op om faktiske udsagn. "Sådan er det". Men nu er jeg begyndt at stille spørgsmål ud i menigheden, så de selv kan tænke over et emne og forbinde det til deres eget liv, siger Louise Schousboe.