Nyheder
Nyheder

Dalum kirke er blevet  "demensvenlig Kirke"

Ansatte og frivillige har været på kursus i at støtte demensramte og pårørende - og menighedsrådet har nedsat et et demensudvalg.

Bodil Mortensen, formand for Dalum Kirkes demensudvalg

Hvordan sørger man for, at mennesker, der er ramt af demens, har det godt med at komme i kirke? Det ved menighedsråd og ansatte ved Dalum Kirke noget om. Kirken kalder sig demensvenlig, og det er ikke bare udtryk for flotte ord - men for helt konkret viden og handling.

”Når en demensramt kommer i kirke skal man for eksempel ikke følge ham eller hende op til en ”god” plads foran i kirken. Demensramte har brug for at sidde et sted, hvor de kan se, hvad de andre gør. ”

Sådan fortæller Bodil Mortensen fra Dalum Kirke. Hun er formand for menighedsrådets demensudvalg – så vidt vides det eneste demensudvalg på Fyn. Indtil hun blev pensionist, var hun sygehjælper på et plejehjem, hvor hun arbejdede med demensramte borgere, så hun har erfaring i arbejdet.

Plads til at gå rundt i kirken

I Dalum kommer en del demensramte og deres pårørende i kirke. Nogle af dem har løst sognebånd til sognepræst Lars Hagensen, som i mange år har interesseret sig for demensområdet. I menigheden er der stor overbærenhed og plads til, at man kan tulle lidt rundt under gudstjenesten, hvis det kniber med at sidde stille.

”Salmerne kender de fleste jo og også fadervor og velsignelsen. Og hvis man skal have en arm for at finde tilbage til sin plads efter altergangen, er der altid folk, der gerne vil hjælpe, ” fortæller Bodil Mortensen.

Alle fik tilbudt kursus

Alle ansatte og frivillige har fået tilbudt et kursus i demens, og det har mere end 20 benyttet sig af. Det gælder blandt andet en del af de besøgsvenner, der indgår i en besøgstjeneste, som Dalum og Hjallese Kirker har i fællesskab. 

”Oprindeligt var det ikke meningen, at besøgsvennerne skulle ud og besøge demensramte, men vi ved jo, at nogle af dem, vi besøger, kan få en demenssygdom, og så holder man jo ikke bare op med at komme. Så det er godt, at besøgsvennerne ved noget om demens, og hvordan man omgås demensramte,” siger Bodil Mortensen.

Venskabskirke

Dalum Kirke har nu tilbudt at være venskabskirke for en demenslandsby, der er planlagt i Højstrup Have 2,5 km uden for Odense. Demenslandsbyen skal være den første af sin slags i Danmark, og målet er at skabe rammerne for et liv med selvstændighed og livskvalitet, selv når sygdom gør mennesker dybt afhængige af andre.

”Vi har holdt et møde med folkene bag demenslandsbyen, og det var meget positivt. Vi ved ikke helt, hvad det indebærer at blive venskabskirke – men vi har i hvert fald tilbudt det,” smiler Bodil Mortensen.

Beviset på, at Dalum Kirke er demensvenlig