Nyheder
Nyheder

En trist sag

På baggrund af sagen, hvor en præst i Tømmerup på Sjælland er tiltalt for seksuelle krænkelser af børn, minder biskoppen om folkekirkens beredskab i forbindelse med seksuelle krænkelser

Biskop Tine Lindhardt. Foto: Ard Jongsma

Forudsætningen for, at man kan blive ansat i Folkekirken, er, at der indhentes en børneattest. Det gælder alle de ansættelser, hvor man må antages at have kontakt med børn.

Personer, der er straffet for forhold, begået mod børn under 15 år kan som udgangspunkt ikke blive ansat i Folkekirken.

Det kan man læse i "Beredskab i forbindelse med seksuelle krænkelser," som kan ses her på hjemmesiden.  

Biskoppen minder om beredskabet i forbindelse med, at sagen mod en præst i Tømmerup på Sjælland nu er kommet for retten. Præsten har delvist tilstået i sagen, der handler om seksuelle krænkelser af børn og unge.

"Min helt umiddelbare reaktion er, at det er forfærdelig synd for de børn og unge, der er involverede. Selvfølgelig er der endnu ikke faldet dom i sagen, men anklagerne er meget alvorlige, og der er faldet en delvis tilståelse," siger Tine Lindhardt. 

Hun ønsker så vidt muligt at forebygge, at noget lignende kan ske igen.

"Jeg har anbefalet, at ingen præst overnatter alene med sine konfirmander på konfirmandlejrene. Det her jeg gjort både for at beskytte konfirmanderne og for at beskytte præsten mod eventuelle mistanker," siger biskoppen.