Nyheder
Nyheder

Festival for præster

STIFTSKONVENTET er et årligt tilbagevendende møde, hvor stiftets præster mødes i fagligt og socialt fællesskab.
I Stiftavisen skriver sognepræst Mikkel Holmegaard Larsen om konventet.

Stiftskonvent for præster 2018. 
Fotograf: Buchwald Andersen

Af Sognepræst Mikkel Holmegaard Larsen

Det er snart så længe siden, at det kan være svært at bringe i erindring. Ikke desto mindre kan det så netop synes relevant, her fire måneder senere, at omtale sommerens STIFTSKONVENT, der løb af stablen den 14. og 15. juni – for fjerde år i træk på Hotel Svendborg i det sydfynske

For dem der måske ikke helt er klar over, hvad det er for en størrelse, kan jeg fortælle, at STIFTSKONVENTET er et årligt tilbagevendende møde, hvor stiftets præster mødes i fagligt og socialt fællesskab. Mødet arrangeres af en arbejdsgruppe bestående af biskoppen, domprovsten samt fire sognepræster. Sognepræsterne vælges af konventet, mens biskoppen og domprovsten er faste medlemmer.

Det er frivilligt om man vil deltage og ca. halvdelen af stiftets ca. 200 præster plejer at melde sig til.

Præsteembedet og dets teologi

Det overordnede tema for årets møde var ”Præsteembedet og dets teologi”. Udgangspunktet for at tale om det er en bevidsthed om, at præsteembedet i disse år er under forandring. Engang var det måske ikke noget, der var så meget at sige om. Dengang en præst var en præst, og en præst boede i sit sogn og passede sit arbejde og gik i slåbrok til langt op på formiddagen. Ingen stillede spørgsmål til præstens autoritet eller til hvad der var ”hans” opgave, og hvordan han skulle udføre det.

I dag er præsten mere synlig – har en ledelse med en vision, og der findes desuden en bred vifte af præstestillinger, der udfordrer den ”klassiske” præsterolle. Både specialstillinger som fængselspræst, sygehuspræst, demenspræst, projektpræst, kommunikationspræst, studenterpræst og deltidsstillinger med og uden præstegård er efterhånden blevet ganske almindelige.  Opgaven har også forandret sig. Tællekulturen har haft sin indvirkning. Resultatorientering og innovativ tænkning er blevet en del af præstens hverdag, ligesom event- og projektkulturen også har sneget sig ind i vores måde at være kirke på - på godt og ondt.

Så hvad betyder alt dette for hverdagen som præsterne dagligt konfronteres med. Til at perspektivere og debattere emnet havde arbejdsgruppen arrangeret en række foredrag.

Det første var med Birgitte Hjort fra Folkekirkens Uddannelse- og Videnscenter (FUV), der forsøgte at perspektivere, hvordan præsteidentiteten afspejles gennem henholdsvis Præsteløftet og Ordinationsløftet, og hvordan det svarer til den virkelighed præsten erfarer i sit arbejde.

Dernæst talte psykolog Per Nielsen, som er arbejdspsykologisk konsulent for Fyens Stift. Han forsøgte, med baggrund i over 50 samtaleforløb med præster, at give et overblik over de typer af problemer, som han gennem samtalerne er blevet præsenteret for, samt egne betragtninger over særlige træk ved præsters arbejdsmiljø.

Dagen tredje indslag var en paneldebat mellem tre præster og et menighedsrådsmedlem.

Paneldebatten tog afsæt i paneldeltagernes embedsforståelse samt glæder og problemstillinger ved arbejdet og i præsternes hverdag set fra et menighedsrådsmedlems perspektiv. Fremtidens udfordringer i det daglige arbejde blev også drøftet, både set fra præstens, som født medlem af menighedsrådet, og det valgte medlem af menighedsrådets side.

Eftermiddagen afsluttedes af Tine Lindhart, der opsummerede hvad der var sket i stiftet siden sidst og fremlagde sine visioner for fremtiden. Biskoppen lagde ikke mindst vægt på sin store tillid til stiftets præster, deres høje grad af faglighed og evner til at løfte fremtidens udfordringer.

Netværk og festmiddag

Men STIFTSKONVENTET handler naturligvis ikke kun om faglighed. Ind imellem foredragene blev der snakket på kryds og tværs af provstierne og pastoraterne og sognene. Gamle netværk bliver plejet og nye opstår.

Dagen sluttedes af med festmiddag og talentfuld og morsom revy ved Faaborg provsti. Senere, efter kaffen, spillede gruppen SVØBSK, bestående af Jørgen Dickmeiss og Maren Halberg op til folkedans. Undertegnede var noget kritisk overfor projektet - men må indrømme, at det blev temmelig sjovt - alle slap nogenlunde uskadte gennem miseren.

Programmet dikterede, at festen sluttede kl. 01:00 og det gjorde den så – for nogle.

Andendagen indledtes med morgenandagt for de morgenfriske i Skt. Nicolai Kirke og sluttede med frokost kl. 12, efter et enkelt foredrag ved lektor Erik Skyum-Nielsen om præsteportrætter i litteraturen og på film, og generalforsamling med valg af præsterepræsentanter til arbejdsgruppen.

Endnu et veltilrettelagt og hyggeligt KONVENT var forbi. Glæder mig til næste gang og håber at endnu flere af vores gode kolleger kan få lyst og finde tid til at deltage – En velkommen distraktion i en forunderlig og foranderlig arbejdshverdag. VI SES!