Nyheder
Nyheder

FTS fejrer 20 års jubilæum 

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense (FTS) fejrer 20 års jubilæum med gudstjeneste i Odense Domkirke den 8. september kl. 10. Gudstjenesten transmitteres i radioen

FTS arbejder for en folkelig og kirkelig integration på tværs af etniske og religiøse forskelle. Her er der kvindemøde i FTS's lokaler. 
Foto: Ard Jongsma

Tekst: Marianne Hougaard Larsen & Jesper Hougaard Larsen, Præster og daglige ledere ved Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense 

I 1999 blev et nyt samarbejde mellem 28 sogne i Hjallese og Sankt Knuds Provstier sat i gang: Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde (FTS). Det var daværende biskop, Kresten Drejergaard, domprovst, Chr. Dickmess og generalsekretær i Danmission, Harald Nielsen, der var initiativtagere. 

 

FTS har gennem 20 år haft til huse tre steder i Odense. Den første tid i en barak på den gamle kaserne på Sdr. Boulevard, herefter flyttede vi til Fengers Gård i Vestergade i Odense, og fra 2011 har FTS haft til huse i Folkekirkens Hus i Frue Kirkestræde.

Baggrunden for oprettelsen af samarbejdet og FTS’ historie indtil 2019 kan læses i et festskrift, som udkommer i forbindelse med jubilæumsgudstjenesten i Odense Domkirke søndag den 8. september 2019 kl. 10 og den efterfølgende reception i Sankt Knuds Salen. Festskriftet kan også læses på www.fts-odense.dk

 

I FTS’ formål står der kort og præcist, hvad samarbejdet handler om: FTS arbejder for en folkelig og kirkelig integration på tværs af etniske og religiøse forskelle. 

 

En meget åben formulering, som siger noget helt afgørende om FTS’ arbejde gennem 20 år: Vi skal række ud mod flygtninge, indvandrere, asylsøgere, studerende og arbejdstagere, som er kommet fra stort set alle verdenshjørner. 

 

Nogle bliver her for altid, andre er på træk, nogle må mod deres vilje forlade Danmark igen. Lige meget hvem disse mennesker er, lige meget hvilken historie, de bringer med sig, lige gyldigt om de tilhører den ene eller den anden religiøse, kulturelle og etniske baggrund, er de velkomne i FTS’ mange tilbud. 

 

I formålet ligger en grundtvigsk forståelse af det folkelige og det kirkelige, som har været en grundtone i tanken bag oprettelsen af FTS. I de folkelige aktiviteter mødes kristne, muslimer, hinduer, buddhister, ikke-troende og dem, der ikke rigtig ved, om de hører hjemme det ene eller det andet sted. 

 

Når vi samles til aktiviteter i Folkekirkens Hus, er det selvfølgelig folkekirken man møder, og det lægger vi ikke skjul på. I sprogcaféen, i kvindegruppen, i den internationale mødregruppe, ved højskoledage, foredrag og udflugter er vi sammen med hver vore baggrunde, med vores tro og livsbagage. Her får alle lov at komme og være med, som dem de er, og de kan gå igen, som dem de er. 

 

Når vi mødes i kirken til gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter, rækker vi i første omgang ud mod nydanskere med kristen baggrund. Første lørdag i hver måned samles 50-70 mennesker fra hele verden til international gudstjeneste i Odense Domkirke og efterfølgende spisning og samvær, bibelhistorie og aktiviteter for børn. Ikke-kristne er selvfølgelig velkomne, og det er ikke ualmindeligt at der kommer folk med en ikke-kristen baggrund til gudstjenesterne. 

 

En lørdag formiddag i hver måned er der gudstjeneste på engelsk. En helt almindelig dansk gudstjeneste på engelsk, hvor salmerne for det meste er danske salmer oversat til engelsk. Her kommer udenlandske studerende, arbejdstagere, kristne, som ikke kan dansk, men gerne vil gå i en dansk kirke, og her tilbydes et gudstjenestefællesskab på engelsk.

 

Derudover står de to præster, Marianne Hougaard Larsen (præst for engelsktalende) og Jesper Hougaard Larsen (præst for flygtninge og indvandrere) til rådighed for kirkelige handlinger og sjælesorg.

 

FTS var der i går, vi er der i dag, og vi er der i morgen. For nogle er FTS et blivende fællesskab, for andre er det et midlertidigt. FTS arbejder tæt sammen med de 24 sogne, som står bag os i dag. Nogle opgaver løses bedst lokalt i de enkelte sogne, mens FTS’ 20 års erfaring kan bidrage med andre ting.

Alle er velkomne til at deltage i fejringen af FTS søndag den 8. september kl. 10 og ved receptionen i Sankt Knuds Salen. Gudstjenesten bliver radiotransmitteret på P1, Kresten Drejergaard er prædikant.

 

Allerede onsdag den 4. september kl. 19 kan man opleve et spændende foredrag i Sankt Knuds Salen. Her vil forfatter og journalist, Malene Fenger Grøndahl tale om ”Flygtningenes Danmarkshistorie”. Også velkommen til denne aften.