Nyheder
Nyheder

For andet år i træk stiger dåbstallet på Fyn

Samtidigt med at flere meldte sig ud af folkekirken, var der flere, der blev døbt i Fyens Stift i 2016 

Vi skal hele tiden åbne folkekirken og være kirke på nye måder, så flere får lyst til at komme der og bruge kirken, siger biskop Tine Lindhardt.
Foto: Ard Jongsma

Sidste år blev 3.559 døbt på Fyn. Det er 113 flere end året før år, hvor 3.446 blev døbt, og det er andet år i træk, at dåbstallet stiger.

Dåbstallet hænger sammen med, at der også født omkring 100 flere børn om året på Fyn i de sidste par år, men alligevel er der ifølge biskop Tine Lindhardt grund til at glæde sig.

”Dåbstallet er en positiv overraskelse i et år, hvor folkekirken har haft flere udmeldte end sædvanligt. Det er dejligt, at så mange fortsat får deres børn døbt. Det er noget, man har haft stort fokus på gennem de sidste par år, og vi skal fortsætte den samtale om dåb, der er sat i gang” siger Tine Lindhardt.

Flere udmeldelser

Danmarks Statistik har netop offentliggjort kirkestatistik for 2016, og statistikken har blandt andet været ventet for at se, hvor mange der meldte sig ud af folkekirken i kølvandet på Ateistisk Selskabs udmeldelseskampagne i 2016.

På Fyn er udmeldelsestallet 2041, og det er en markant stigning i forhold til 2015, hvor 757 meldte sig ud af folkekirken. De fleste udmeldelser falder i de større byer, og der er en overvægt af unge, som melder sig ud. Tallene viser, at 875 meldte sig ud i andet kvartal af 2016. I tredje og fjerde kvartal faldt udmeldelsestallene til henholdsvis 434 og 355 på Fyn.

Også i 2012 var der mange, der meldte sig ud. I Fyens Stift var der 1790 udmeldelser. Det var dengang, man drøftede og vedtog, at to af samme køn kan blive viet i folkekirken.  

”Denne gang er der ikke samme konkrete årsag til udmeldelserne. I hvert fald er det ikke noget, vi ved af,”  siger biskop Tine Lindhardt.  Hun vil gerne blive klogere på, hvorfor nogen vælger at melde sig ud.

”Som folkekirke har vi ikke tradition for at spørge, hvorfor man melder sig ud, men vi vil gerne vide det for at lære af det, og derfor hilser jeg velkomment, at Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter vil lave en undersøgelse af, hvorfor nogle vælger at forlade folkekirken,” siger biskoppen.

Tine Lindhardt ser også gerne, at kirken kommer i dialog med de udmeldte, og håber derfor, at de, der melder sig ud, vil fortælle hvorfor. Derfor opfordrer biskoppen præsterne til at give de udmeldte mulighed for at fortælle, hvorfor de har meldt sig ud. Biskoppen er godt klar over, at nogen vil opfatte det som utidig indblanding, men det er på ingen måde hensigten.

”Det står selvfølgelig enhver helt frit, om man ønsker at fortælle om sin udmeldelse. Det handler ikke om utidig indblanding, men om oprigtig interesse og et ønske om at blive klogere. Og det tror jeg, vi kan blive,” siger biskoppen.

Folkekirken skal fortsat åbne sig

Der er nu 396.437 medlemmer af folkekirken i Fyens Stift. Det svarer til, at godt og vel 80 procent (helt præcist 80,28) af fynboerne er medlemmer af folkekirken. For et år siden var det fynske medlemstal 398.829 med en medlemsprocent på 81,15 procent. Der har således været et medlemsfald på 0,86 procentpoint på Fyn. På landsplan er medlemstallet faldet en smule mere.

”Selvfølgeligt så jeg hellere, at medlemstallet var stigende eller status quo,” siger biskop Tine Lindhardt. Hun mener, at enhver udmeldelse må give stof til at overveje, om der er noget, kirken kan gøre anderledes eller gøre bedre.

”Folkekirken betyder fortsat meget for rigtigt mange mennesker. Kirken er der til hverdag og i livets vigtige øjeblikke, - i den store glæde og i den store sorg. Det daglige arbejde med husbesøg hos syge og gamle, med gudstjenester, bryllupper, begravelser, dåb, undervisning og socialt arbejde er kernen i folkekirkens arbejde. Det skal vi blive ved med. Samtidigt skal vi hele tiden åbne folkekirken og være kirke på nye måder, så flere får lyst til at komme der og bruge kirken,” siger biskoppen.

Et af de tiltag, der de senere år har åbnet folkekirken, er sorggrupper for efterladte, hvor man kan dele savnet med andre og få styrke og mod til det liv, man skal leve.

”Vi skal sørge for, at der er forskellige fællesskaber inden for folkekirken, som flere kan se sig selv i og derfor gerne vil være en del af”, siger Tine Lindhardt.

Et andet nyt tiltag, som findes i mange sogne, er babysalmesang. I Vor Frue Kirke i Odense er der ligefrem en lang venteliste til det, og man har netop suppleret babysalmesangen med ”Tumlesalmesang” for de 2½ til 5 årige. Et tredje tiltag er, at man i rigtigt mange kirker holder gudstjenester på andre måder og tidspunkter end alene søndag formiddag.

”Det er der mange, der er glade for. Det er ikke alle, som synes at søndag formiddag er et oplagt tidspunkt at gå i kirke på, men når der er mulighed for at komme til f.eks. aftensang eller gudstjeneste for børn, så kommer man gerne,” siger Tine Lindhardt. 

Gå selv på opdagelse i Danmarks Statistiks kirkestatistik her 

Læs også: Udmeldelser er en samfundstendens