Nyheder
Nyheder

Fynske unge vil konfirmeres

Færre meldte sig ud af folkekirken, og flere fynske unge blev konfirmeret sidste år

Konfirmandforberedelse i Egense Kirke. Foto: Ard Jongsma

I alt 4458 unge fynboer sagde i 2017 ja tak til konfirmationen. Det er 500 flere end året før, hvor 3958 blev konfirmeret.

Ser man på konfirmationstallet over en tiårig periode er det svagt faldende, men mere end to tredjedele af de unge fynboer vælger fortsat konfirmationen til. Biskoppen mener, at der er grund til at glæde sig over tallene.

” Ved konfirmandforberedelsen hører de unge om det, der er afgørende i vores liv med hinanden, nemlig menneskeværd, tilgivelse, tro, håb og kærlighed. Derfor er det glædeligt, at konfirmationen er en god en god vane i det fleste fynske familier, ” siger Tine Lindhardt.

Efter skolereformen blev konfirmandundervisningen lagt om en del steder. Tidligere lå næsten alle undervisningstimer om morgenen, men nu er der flere timer om eftermiddagen og flere hele undervisningsdage.

”Præsterne har været gode til at tilpasse konfirmandforberedelsen til de nye vilkår, og heldigvis ser de nye undervisningstider ikke ud til at have haft en negativ indvirkning på de unges lyst til at blive konfirmeret,” siger Tine Lindhardt.   

Langt færre udmeldelser

Danmarks Statistik har netop offentliggjort kirkestatistik for 2017, og en af de tydelige tendenser er, at udmeldelsestallet, som var rekordstort i 2016, igen er faldende.

I 2017 meldte 1245 sig ud af folkekirken i Fyens Stift, og det er et markant fald i forhold til 2016, hvor 2041 meldte sig ud.

Der er en overvægt af unge mellem 20 og 30 år blandt de udmeldte.     

Dåb og indmeldelse

Dåbstallet, som steg sidste år, er nu faldet lidt igen. I 2017 blev der døbt 3625 fynboer, i 2016 var tallet 3.446.

Selv om antallet af barnedåb er faldet, er tallet for indmeldelser i folkekirken for mennesker over 5 år steget fra 516 i 2016 til 532 i 2017.  Tallet indeholder både de børn og unge, der bliver døbt i forbindelse med konfirmationen, og de voksne, der vælger at blive døbt eller at genindmelde sig i folkekirken efter at have været meldt ud i en række år.  For eksempel er 108 mennesker mellem 60 og 80 år meldt ind i folkekirken i Fyens Stift i 2017.  

Medlemsprocenten påvirkes af indvandring

Næsten 80 procent af alle fynboer er fortsat medlemmer af folkekirken. På landsplan er 75 procent medlemmer. Det er lidt færre end året før, og generelt falder medlemsprocenten i folkekirken lidt hvert år.

Der er en tydelig sammenhæng mellem medlemsprocenten og den andel af befolkningen, der er af dansk oprindelse. En større og større procentdel af befolkningen ikke har dansk oprindelse, og det er en markant medvirkende årsag til den faldende medlemsprocent.

Hvis man udelukkende ser på den del af Danmarks befolkning, der har dansk oprindelse er 85,6 procent medlemmer af folkekirken ved starten af 2018. Det tilsvarende tal for 2017 var 85,9 procent - så der har været et beskedent fald på 0,3 procentpoint.  

85,6 procent af den del af befolkningen, der har dansk oprindelse er medlemmer af folkekirken
75,3 procent af hele befolkningen er medlemmer af folkekirken
Læs mere her
Kilde: Kirkeministeriet