Nyheder
Nyheder

Gavefond støtter religiøse formål 

kirkeklokke

Formålet med støtten til religiøse formål er at støtte og bevare kulturværdier i tilknytning til religion.

PRESSEMEDDELELSE

STG’s Gavefond er en almenvelgørende fond etableret i 1986 af Skandinavisk Tobakskompagni A/S.

Vi ønsker at gøre opmærksom på et af fondens almene formål, nemlig religiøse formål i Danmark og tidligere danske områder.

Formålet med støtten til religiøse formål er at støtte og bevare kulturværdier i tilknytning til religion. Det kan være til bevaring af bygninger, inventar og kunstværk, som har almen og betydelig kulturel værdi.

Fonden støtter endvidere udgivelse af kirkelige og religiøse skrifter af kulturel og videnskabelig værdi og til trossamfunds velgørende og humanitære arbejde

Særligt ønsker vi at gøre opmærksom på, at fonden støtter arbejdet for fredelig sameksistens mellem forskellige trosretninger.

Fonden giver ikke tilskud til forkyndelse eller mission.

Ansøgninger behandles to gange årligt og indsendes digitalt via fondens hjemmeside: www.stg-gavefond.dk. De enkelte bevillingsbeløb ligger i størrelsesordenen 5.000 – 30.000 kr.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for STG’s Gavefond

For yderligere oplysninger kontakt:

Charlotte Løvenhardt Henriksen

Telefon +45 38 42 25 33

clh@augustinusfabrikker.dk

 

Læs om fonden her