Nyheder
Nyheder

Grøn Kirke holder inspirationsdag

Sankt Hans Kirke i Odense bliver rammen om Grøn Kirkes inspirationsdag om bæredygtig udvikling den 12. juni.

Grøn Kirke inviterer til inspirationsdag 12. juni kl. 12.30-16 i menighedshuset ved Sankt Hans Kirke i Odense.

Overskriften for dagen er "Verdensmål for bæredygtig udvikling - Verdensmålene, kirkerne og vedvarende energiløsninger for kirker." 

Hvad er FNs Verdensmål, hvorfor er de vigtige, og hvad har de med kirker og grøn omstilling at gøre?

Hvordan kan kirker samarbejde med kommunen og omstille sig til vedvarende energi?

Hvad skal man i det hele taget være opmærksom på, hvis man ønsker vedvarende energiløsninger i kirken og tilhørende bygninger? 

Der er tilmelding senest den 5. juni og du kan læse om programmet for dagen her