Nyheder
Nyheder

Se her hvad stiftet kan tilbyde menighedsrådene

Menighedsrådene kan altid kontakte stiftets ansatte, hvis de har brug for hjælp til konkrete opgaver eller mere generel rådgivning og vejledning i forbindelse med deres arbejde

To af Fyens Stifts rådgivere

Chefkonsulent Pernille Hach (stående) og specialkonsulent Sanne Fonnesbæk er to af de rådgivere, Fyens Stift stiller til rådighed for mieninghedsrådene.  Foto: Ard Jongsma

Menighedsrådene spiller en afgørende rolle i folkekirkens arbejde; som arbejdsgivere og ansvarlige for sognets økonomi, bygninger og kirkens liv og vækst.

Stiftsadministrationen i Fyens Stift kender de villkår, stiftets menighedsråd generelt arbejder under, og kender til de lokale forhold her i stiftet. 

Menighedsrådene er altid velkomne til at henvende sig til Fyens Stift, uanset hvilke udfordringer, der er tale om. Stiftsadministrationen vil gøre, hvad der er muligt for at hjælpe, og det er ganske gratis. 

Vi yder juridisk rådgivning i alle spørgsmål inden for den kirkelige lovgivning. 

Fyens Stift tilbyder rådgivning om: 

 • Ansættelsesforhold – fx
  • Nyansættelser (stillingsopslag og stillingsstørrelser)
  • Løn og lønforhandling
  • Arbejdstilrettelæggelse
  • Fravær – ferie, barsel, orlov
  • Samarbejde (samarbejdsaftaler, samarbejdsudfordringer)
  • Ændringer i ansættelsesforhold
  • Sanktioner/ disciplinære skridt
    
 • Bygninger, kirkegårde og arealer - fx
  • Bygge- og restaureringssager vedrørende kirke og præstebolig
  • Deltagelse i konsulentrunder
  • Fredninger og planlovgivning
    
 • Gravsteder
  • Regler om brugsret
  • Sparring i konfliktsager
    
 • Økonomiske forhold, herunder i tæt samarbejde med provstiudvalgene spørgsmål om lokal økonomi 
   
 • Menighedsrådsarbejd
  • Regler og generel sparring 
    
 • Kommunikation
  • Vejledning om webtilgængelighed og hjemmeside, herunder eksempelvis spørgsmål om ophavsret på billeder brugt på hjemmeside
  • Hjælp og sparring til det lokale kommunikationsarbejde
    
 • Kurser og temamøder fx for erfagrupper for formænd, næstformænd, kontaktpersoner, kirkeværger og kasserer.

Her kan du se navne, mailadresser og telefonnumre på de ansatte i Fyens Stift

Baggrund

 • Kirkeministeriet har besluttet at ophæve aftalen fra 2011 om opgave- og rollefordeling mellem provstier, stifter, Landsforeningen af Menighedsråd og ministeriet selv
   
 • Det betyder, at der ikke længere er fælles principper for rådgivning og betjening af menighedsråd og provstiudvalg 
   
 • I den anledning sender landets stiftsadministrationer informationer til menighedsrådene om, hvad de kan bruge stiftsadministrationerne til.