Nyheder
Nyheder

Hvem vil hjælpe på
Langelandsfestivalen?

Der mangler enkelte præster til at bemande kirketeltet

Fra sidste års langelandsfestival

Af sognepræst Annalise Bager

Igen i år vil Folkekirken være til stede på Langelandsfestivalen med vores Kirketelt.

Teltet er bemandet med såvel præster som frivillige.  Vi mangler præster til de mange spændende udfordringer Festivalen giver med udgangspunkt i teltet.  Har du mulighed for at afse 2-4 dage,   i perioden fra søndag den 22. juli– lørdag den 28. juli 2018.

Kirketeltet holder åbent hver dag kl. 10.00 – 19.00. Vi er 2 præster og 2 hjælpere på vagt. Vagterne deles således: 10.00-14.30. 14.30-19.00. Man kan tage 1 eller 2 vagter pr. dag.

Der bliver afholdt gudstjeneste/andagt hver dag kl. 12.00, derudover vil der være en ”skriftestol”, et børnehjørne og et afslapningshjørne for den gode samtale.

Desuden vil vi lave forskellige børnekonkurrencer. Ligesom vi vil gå ture ud i Festivals-området, så vi er synlige for folk. 

Du får armbånd til festivalen! Så der bliver også mulighed for, at få nogle musikalske oplevelser om aftenen på Danmarks største havefest. Der bliver holdt et fælles planlægningsmøde i juni.

NB! Der vil kunne tilbydes overnatning her på Langeland.

Nærmere info og bindende tilmelding til sognepræst Annalise Bager, Longelse,

Mail anba@km.dk – tlf. 62501069/mob. 40732986