Nyheder
Nyheder

Ingen konfirmationer aflyses på Fyn

Hvis der bliver konflikt, træder provsterne til

Konflikt eller ej - de fynske konfirmationer gennemføres.
Foto: Folkekirken.dk

Fynske konfirmander skal ikke undvære deres konfirmation, hvis det kommer til konflikt på arbejdsmarkedet. Det ligger fast, efter at Kirkeministeriet har meldt ud, at biskopper og provster er at betragte som ledere, og derfor kan varetage konfliktramte vigtige tjenester og kirkelige handlinger indenfor henholdsvis stiftets og provstiets grænser.   

”Det er godt at der er kommet en afklaring, og at der herigennem åbnes mulighed for, at konfirmanderne kan få den rigtige begyndelse på deres konfirmationsfest. ”

Sådan siger biskop Tine Lindhardt. Hun har nu bedt stiftets provster om at varetage de cirka 25 konfirmationer, der ligger hos overenskomstansatte præster på Fyn, og som derfor ved en eventuel konflikt vil blive konfliktramte.

”Selvfølgelig vil alle foretrække, at det er konfirmandernes egen præst, der konfirmerer dem, men bliver der en konflikt, synes jeg alligevel, at det er bedre, at konfirmanderne kan blive konfirmeret af provst eller biskop end slet ikke, og jeg er sikker på, at man lokalt vil tilrettelægge konfirmationerne på en god og fin måde i situationen, ” siger biskoppen.

Konfirmationer uden orgel

Langt de fleste præster i Fyens Stift er tjenestemænd, som derfor ikke er omfattet af en eventuel  konflikt. Men hvis konflikten kommer, bliver gudstjenester og kirkelige handlinger berørt af den alligevel.  En stor del af kirkebetjeningen vil nemlig være konfliktramt, så mange steder risikerer man at måtte undvære organist og kirketjener for eksempel ved konfirmationerne.

Der vil også være nogle kirkegårde, hvor gravere og gravermedhjælpere er konfliktramte. Her kan bisættelser stadig foregå, men det kan blive nødvendigt at søge om udsættelse af fristen for kistebegravelse.

Læs også biskop Tine Lindhardts nyhedsbrev til præster og menighedsråd