Nyheder
Nyheder

Kerteminde og Hindsholm kirkesognes samarbejde

"Hindsholmordningen" er et samarbejde, der i dag omfatter langt mere end at "dele præster". 
For eksempel har menighedsrådene besluttet at samle alle de penge, der bruges på fælles aktiviteter, hos ét menighedsråd. Fremover styrer Dalby/Stubberup menighedsråd hele budgettet, som i 2020 bliver på 663.000 kr.
Stiftavisens novembernummer byder på denne artikel om samarbejdet på Hindsholm

Kerteminde menighedsråd. Formand Carsten Weisz i midten.

Formand for Kerteminde-Drigstrup menighedsråd Carsten Weisz (i midten) mener, at det er mere spændende at sidde i menighedsrådet, når man samarbejder. 
Foto: Ard Jongsma

Tekst: 

Anne Kathrine Skifter, formand for Dalby og Stubberup sogne 
Jette Dirksen, formand for Mesinge og Viby sogne 
Carsten Weisz, formand for Kerteminde-Drigstrup sogn

I gamle dage var der præster i både Dalby, Stubberup, Mesinge og Viby. I dag er der stadig præster i alle fire sogne, men på en noget speciel måde: Præsterne i Kerteminde, som er på fuld tid, er også deltidspræster i de små landsbysogne, ligeså vel som præsterne i Dalby-Stubberup og Mesinge-Viby forretter kirkelige handlinger i Kerteminde-Drigstrup.  Det var daværende biskop Kresten Drejergaard som gav grønt lys for 14 år siden, og Fyns nuværende biskop, Tine Lindhardt, er også med på tanken om, at samarbejdet er en rigtig god måde at beholde funktionsdygtige kirker i de små sogne.

Fælles aktivitetsbudget

Samarbejdet i dag er dog langt mere omfattende end blot at ”dele” præster. Sognene fik i 2013 et mere formaliseret samarbejde, ”Hindsholmrådet”, hvor alle menighedsrådenes formænd og præsterne mødes jævnligt.

Samarbejdet gør, at vi i fællesskab kan tilbyde koncerter, baby-salmesang, kirke/skole samarbejde, signatur gudstjenester, som er lidt anderledes gudstjenester, alsang, ældre samarbejde, sansegudstjenester og pinsegudstjeneste samt voksenundervisning i en kursusrække, kaldet Livtag. Det havde aldrig været muligt at kunne tilbyde dette, eksempelvis i et pastorat med godt 900 sjæle som i Dalby-Stubberup, fortæller Anne Kathrine Skifter, formand for netop Dalby-Stubberup menighedsråd.

Sigtet med de definerede samarbejdsområder er at få så meget kirke som muligt i sognene.
"Og det er også med til at gøre det mere spændende at sidde i menighedsrådet," siger Carsten Weisz, formand for Kerteminde menighedsråd. Vi har lavet arbejdsgrupper for alle samarbejdsområderne, og i hver arbejdsgruppe sidder mindst én fra hvert menighedsråd. Det er med til at sikre at alle råd holdes opdateret med det løbende arbejde.

En sammentælling af udgifterne til alle aktiviteter viser, at der bruges over 600.000 kr., og det er jo ikke noget, et enkelt sogn har råd til. Med samarbejdet, som positionerer folkekirken væsentligt i det Nordøstfynske, er der også blevet råd til en ugentlig større annonce i lokalavisen som en fælles platform til synliggørelse af gudstjenester og aktiviteter.

Fra 2020 er samarbejdet taget et skridt videre, idet menighedsrådene har besluttet at samle alle de penge, der bruges på fælles aktiviteter, hos et menighedsråd. Og det bliver Dalby/Stubberup, der frem over skal bestyre budgettet, som i 2020 bliver på 663.000 kr.

Fælles personalekonsulent

Man har også i fællesskab ansat en personale-konsulent på deltid, som reelt fungerer som personalechef for de bløde områder. Det gode ved den ordning er, at alle ansatte og menighedsrådsmedlemmer ved, hvor de skal henvende sig, hvis der er juridiske eller andre problemer.

"Tidligere kunne det være svært at finde ud af, hvor man skulle henvende sig, hvis der var udfordringer, så den her ordning fungerer rigtig godt," supplerer Jette Dirksen, formand i Mesinge-Viby menighedsråd, "Specielt når der er nyansættelser eller sygemeldinger, er det rart at have en person tæt på, som kender juraen og rettighederne."

Samarbejdet startede, da Kirsten Jørgensen var sognepræst i Kerteminde, og hun sluttede sit virke i Kerteminde kort før en rapport om samarbejdet, med titlen ”Længsel efter hjem” udkom. Tanken var, at man kunne have kirke-”hjem” i flere kirker, og at følelsen af ”hjem” blev styrket, når man havde samarbejdet. En del af de ældre borgere fra Hindsholm flytter i seniorlivet til Kerteminde. For dem er det en glæde at kunne møde deres lokale præst i Kerteminde kirke og en tryghed at have mødt alle samarbejdets præster i deres tidligere hjem-kirke.

"Vi bestemmer på lige fod, men fordelte tidligere udgifterne efter størrelse. Nu har vi fælles kasse, men er stadig bevidste om vores andel i samarbejdet."

De tre menighedsrådsformænd håber, at andre kan få øjnene op for den samarbejdsform, for der er ikke tale om afgivelse af ”suverænitet”, og det er en samarbejdsform med langt flere  fordele end ulemper, og samarbejdet både løfter, forpligter og udvikler alle.

Forsiden af Stiftavisen nummer 90

Artiklen kan læses i Stiftavisen nummer 90