Nyheder
Nyheder

Kirkens rolle i fremtidens lokalsamfund 

Konference den 21. Juni, hvor alle er velkomne. Læs mere og tilmeld dig her: www.kirkeoglandsby.dk 

Sognepræst og præst for Kirken på Landet Vita Andreassen, Biskop Tine Lindhardt og Landsbyhøjskoleforstander Tyge Mortensen.
Foto: Anne Klysner

Hvilken rolle skal kirken spille i fremtidens lokalsamfund? Et brændende spørgsmål på en brændende platform, og i en tid hvor både landsbyer i Udkantsdanmark og kirkerne på landet kæmper for at finde nye veje.

Yderligere oplysninger

Vita Andreassen, Kirken på Landet præst i Fyns stift

Tel.: 40 42 87 40

Tyge Mortensen, landsbyhøjskoleforstander

Tel.: 60 91 58 45

Den 21. Juni afholdes en konference, som prøver at komme med et svar på spørgsmålet. Konference foregår i landsbyen Føns, tæt ved Middelfart.


4 lokalsamfund vil fortælle om deres erfaringer med at tænke kirke og landsby sammen på nye måder. Det er Verninge og Salbrovad i Assens kommune, Skovløkken i Nordfyns kommune og den nye landsbyklynge mellem Føns, Husby, Ørslev og Udby i Middelfart kommune


Desuden vil professor i global teologi, Viggo Mortensen, fortælle om sine fremtidsvisioner for kirken på landet, og DGI vil præsentere et nyt landsbyklyngeprojekt, der rulles ud 25 steder i landet. Endelig præsenteres lokale kaffegruppe-organiseringer, formidling via video og meget mere.


Fynsk udviklingsprojekt


I efteråret 2016 blev en udviklingsproces sat igang i 13 sogne fra 3 provstier/kommuner på Fyn. Der var et Kick Off arrangement med inspiration fra landdistriksforsker Hanne Tanvig og kirkesognsforsker Steen Marquardsen.


Der blev dengang peget på den lokale organisering, mødestedernes betydning, sognegrænseoverskridende samarbejder og nye former for samtaler som vigtige temaer at arbejde med. Det har nu mundet ud i en masse erfaringer, som præsenteres den 21. Juni. 


Et af formålene med projektet har været at ændre tankesættet fra "Hvad landsbyen kan gøre for kirken?" til "Hvad kirken kan gøre for landsbyen?".

Initiativtagerne mener, at "mind shift' er relevant for både foreninger, skoler og virksomheder. Tænkningen peger fremad mod en større grad af samarbejder på kryds og tværs, hvor barrierer mellem parterne nedbrydes, så der kan opstå noget nyt, i nye samarbejder.


Konferencen er righoldig spækket med inspiration til alle der interesserer sig for landsby- og kirkeudvikling. Læs mere her

Program:

Kl 16.30 Ankomst og en hurtig kop kaffe
Kl 17.00 Velkomst ved Vita Andreasen og Tyge Mortensen
Kl 17.10 Vita Andreassen: Når kirke og landsby samskaber sker de 
          utroligste ting 
Kl 17.25 Steffen Damsgaard: Kirken som overset ressource i 
          landdistriktsudviklingen
kl 17.45 Viggo Mortensen: Fremtidsvision for Kirken på Landet
Kl 18.30 Let traktement 
Kl 19.00 Videoindslag om "6xlandsby&kirke projektet" af Anne Klysner, 
          journalist og filminstruktør.
Kl 19.15 Carsten Blomberg: Landsbyklynger i Danmark
Kl 20.00 Keld Balmer Hansen,Kaj Hovhave: Lokaludvikling med kaffegrupper 
          i Østrup, Skeby og Gerskov sogne
Kl 20.15 Henrik Jørgensen og Ellen Charlotte Margrethe Warring: 
          Samskabelse i Verninge Sogn
Kl 20.30 kaffepause
Kl 20.45 Adam Torp: Skoledistrikt og det nye 4 sognspastorat, Turup, 
          Sandager, Barløse & Holevad. 
Kl 21.00 Jette Erichsen: Den Blå Firkant, en ny landsbyklynge på Vestfyn
Kl 21.15 Tyge Mortensen: Vækstlaget, samskabelsesmodel mellem 
          kirke og landsby
Kl 22.00 Afslutning