Nyheder
Nyheder

KODA-afgift og GDPR ved livestreamingming af gudstjenester

Sognene skal ikke betale afgift for salmer, bibeltekster og fremførelse af værker ved gudstjenester, når de streames live, vurderer Kulturministeriet. Men optagelserne bør ikke lægges som videoer på hjemmesiden. 

Videooptagelse af gudstjeneste

Menighedsrådet kan beslutte, at gudstjenester, hvortil der er offentlig adgang, kan live-transmitteres. Foto: Ard Jongsma

Julegudstjenester bliver i år præget af, at der fortsat er fastsat arealkrav og afstandskrav, som sætter begrænsninger for, hvor mange der kan samles i fx kirkerne. Samtidig er befolkningen blevet opfordret til så vidt muligt at blive hjemme og se så få mennesker som muligt. Derfor vil mange menighedsråd i år gerne livestreame gudstjenesten, så de, der ikke kan være i kirken, alligevel kan deltage hjemmefra.

Kirkeministeriet har den 27. november 2020 offentliggjort følgende om livestreaming af gudstjenester i forhold til GDPR-reglerne – se FAQ punkt 4:

Spørgsmål og Svar (folkekirkenspersonale.dk)

Stiftsadministrationerne vil gerne i forlængelse af Kirkeministeriet gøre jer særligt opmærksomme på, at hjemlen i forhold til GDPR-reglerne til at livestreame en gudstjeneste IKKE giver lovhjeml til, at man efterfølgende lægger optagelserne på sin hjemmeside, facebook eller andre steder, således at de kan ses på et andet tidspunkt. Vi kan derfor IKKE anbefale, at I gør dette.

Ingen KODA-afgift ved livestreaming

I forbindelse med gudstjenester vil der ofte blive fremført udgivne værker (fx salmer eller tekster), som er ophavsretligt beskyttede.  Et værk er beskyttet fra dets frembringelse og i ophavsmandens levetid plus 70 år, regnet i hele år.

Normalt må udgivne værker, som ikke er et sceneværk eller et filmværk, fremføres offentligt, når det sker til brug ved en gudstjeneste. Kulturministeriet har bekræftet, at dette ligeledes gælder, når gudstjenesten livestreames. Der skal altså ikke betales til KODA eller andre, når der fx bruges beskyttede salmer eller bibeltekster i forbindelse med gudstjenester og en samtidig livestreaming.

Kopiering af andres udgivne tekster, noder og billeder kræver altid en tilladelse fra rettighedshaveren bag. Dette gælder også digital gengivelse af salmer og biblen i forbindelse med en livestreaming. Det vil sige, at hvis I tekster jeres livestreaming, skal I kontakte Copydan Tekst & Node for nærmere information vedrørende deres muligheder for forskellige aftaletyper.

Hvis I overdrager transmissionen til fx en radio- eller tv-station, gælder der andre regler i forhold til ophavsret.  I så fald kan I rette henvendelse til Fyens Stift Stift for at få yderligere vejledning.

Har I andre overvejelser ift. transmission i kirkerne, kan I ligeledes kontakte Fyens Stift for vejledning.

Fyens Stift kan desværre ikke hjælpe med det tekniske vedrørende livestreaming. Her kan man finde hjælp på nettet for eksempel via denne side på Facebook eller ved at søge hjælp i Facebookgruppen "Den digitale Kirke," som har god information om livestreaming.